Co to są akcje?

Wiele osób się zastanawia, czym są w ogóle akcje. Kiedy kupujesz akcję, stajesz się natychmiast współwłaścicielem firmy i następnie możesz handlować swoimi akcjami na giełdzie. Ale jak zmienia się cena akcji? W jaki sposób można samodzielnie handlować zmianami cen akcji? I jakie jest pochodzenie akcji? Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje, które powinieneś wiedzieć o akcjach!

Co to jest akcja?

Akcja jest dowodem własności w innej firmie. Kiedy kupujesz akcję, stajesz się współwłaścicielem firmy. Spółka często emituje akcje w celu pozyskania większego kapitału i zwiększenia Kiedy spółka emituje akcje, jest to również nazywane ofertą kapitałową lub ofertą akcji.

Dlaczego powinieneś posiadać akcje?

Prostą odpowiedzią na to pytanie jest to, że można dzięki nim generować dużo pieniędzy. Akcje przynoszą rocznie średnio około 7 do 8 procent dochodu. W praktyce oznacza to, że po uwzględnieniu inflacji od 1900 roku zysk wynosi około 5%.

Jeśli pozostawisz pieniądze na koncie oszczędnościowym, to realny zysk, jaki z nich otrzymasz, będzie niestety ujemny. Dzieje się tak, ponieważ inflacja jest wyższa niż odsetki, które otrzymujemy na koncie oszczędnościowym.

Pięć procent może nie wydawać się czymś zbyt ekscytującym, ale połączenia sił pozwala na szybki wzrost wartości Twoich akcji. Kiedy wielokrotnie inwestujesz swoje zyski, to będziesz również otrzymywać zwroty z tych zysków. Jeśli inwestujesz 1000$ rocznie przez 30 lat przy 7%, to na koniec będziesz właścicielem 101,073$. Z pewnością opłaca się inwestować nawet przy użyciu małych kwot.

po co mieć akcje

Jak zarabiać pieniądze na akcjach?

Teraz już jest jasne, czym są akcje, ale jak można w praktyce zarabiać na nich pieniądze? Istnieją dwie metody, których można użyć, żeby osiągnąć zysk z akcji: z wzrostów cen oraz z dywidend.

Metoda 1: wzrosty cen

Akcjami można handlować na giełdzie i to właśnie tam cena jest tworzona przez interakcję podaży i popytu. Cena akcji wskazuje, za ile można je kupić lub sprzedać. Kiedy przez jakiś czas trzymasz akcje i ich cena wzrasta, to otrzymujesz zwrot dodatni.

Metoda 2: dywidenda

Nie jest to jednak jedyny sposób, dzięki któremu możesz zarabiać pieniądze na akcjach. Wiele spółek regularnie wypłaca również dywidendę, która jest podziałem zysku. Spółka może określić procent zysku, który ma być wypłacony w formie dywidendy. Niektóre spółki nigdy nie wypłacają dywidendy, podczas gdy są też takie, które wypłacają wiele procent dywidendy w skali całego roku.

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o dywidendach? W naszym specjalnym artykule na ten temat przeczytasz wszystko, co powinieneś wiedzieć:

Jak samemu handlować akcjami?

Teraz gdy już wiesz, czym są akcje, możesz aktywnie nimi handlować. Istnieją dwa sposoby handlowania akcjami.

Długoterminowe kupowanie akcji

Pierwszą opcją jest długoterminowy handel akcjami – kupujesz wtedy akcje, ponieważ wierzysz, że w przyszłości będą one warte więcej pieniędzy. Kiedy ludzie kupują akcje, często robią to z myślą o przyszłości.

Chcesz wiedzieć w jaki sposób i gdzie kupować akcje? W naszym artykule o kupowaniu akcji przeczytasz wszystko, co powinieneś wiedzieć:

Aktywny handel akcjami

Pozostali inwestorzy decydują się na aktywne spekulowanie na cenach akcji. W ciągu jednego dnia ceny akcji mogą wzrosnąć lub spaść o kilka procent. Kiedy mądrze reagujesz na takie zmiany to, można osiągnąć całkiem niezły zysk.

Podstawowa strategia handlu akcjami jest bardzo prosta: kupujesz akcje wtedy, gdy spodziewasz się, że ich wartość pójdzie w górę, a sprzedajesz wtedy, gdy uważasz, że ich wartość spadnie. Można wykorzystać spadki cen poprzez zajęcie pozycji krótkiej. Kiedy to zrobisz, zarabiasz pieniądze na tym, kiedy wartość akcji maleje.

Czy chcesz wypróbować za pomocą darmowego konta demo, jak działa spekulowanie na akcjach bez ponoszenia żadnego ryzyka? Skorzystaj z poniższego przycisku, aby założyć darmowe demonstracyjne, które idealnie nadaje się do handlu akcjami:

Jak inwestować w akcje?

Teraz gdy już rozumiesz czym są akcje, to zapewne chciałbyś się dowiedzieć, jak samemu inwestować w akcje. Możesz skorzystać z brokera internetowego, żeby zainwestować swoje pieniądze w akcje. Broker jest specjalną stroną internetową, na której możesz handlować różnymi produktami inwestycyjnymi.

W dzisiejszych czasach każdy może założyć konto u brokera internetowego. Czy chciałbyś się dowiedzieć, u którego brokera możesz dokonywać swoich inwestycji? Skorzystaj z poniższego przycisku, aby bezpośrednio założyć konto u brokera:

Co wpływa na ceny akcji?

Cena akcji jest całkowicie zdeterminowana przez liczbę osób kupujących i sprzedających. Kiedy więcej osób chce kupić akcję, to cena rośnie, a kiedy się ich pozbywają, to cena spada. Oczekiwania co do przyszłych perspektyw akcji mogą mieć silny wpływ na jej cenę. Wyjaśnijmy to za pomocą dwóch przykładów.

W pierwszym przykładzie chcesz zainwestować swoje pieniądze w firmę biomedyczną. Kiedy pojawi się wiadomościach informacja, że ta firma odkryła specjalny lek, to mądrze jest zakupić ich akcje. Prawdopodobieństwo wzrostu popytu jest z pewnością bardzo duże.

Jest jednak możliwa również sytuacja całkiem odwrotna. Załóżmy, że rozważasz zainwestować swoją kasę w sieci handlowe. Kiedy pojawia się raport informacyjny, w którym mówi się, że rynek detaliczny upada z powodu zwiększeniu ilości zakupów dokonywanych przez Internet, to wtedy mądrze jest sprzedać te akcje.

Czy chcesz dowiedzieć się, jak możesz lepiej inwestować pieniądze w akcje? Jeśli tak, to ważne jest, abyś dowiedział się, w jaki sposób analizować rynki akcji. W naszych artykułach na temat analizy fundamentalnej i technicznej dowiesz się, jak dokładnie to zrobić:

Jakie są ryzyka związane z handlem akcjami?

Oczywiście handel akcjami wiąże się z koniecznym ryzykiem, Jednak obecnie, gdy już wiesz czym są akcje, to jesteś krok do przodu. Masz duże szanse, że nareszcie odniesiesz o wiele większe sukcesy.

Ryzyko niższego kursu wymiany

Jednym z rodzajów ryzyka, które jest związane z akcjami, jest tak zwane ryzyko zmiany cen: istnieje możliwość, że akcje, które kupisz dzisiaj, będą jutro warte dużo mniej. W takiej sytuacji przy ponownej sprzedaży akcji poniesiemy stratę finansową.

Może się również zdarzyć, że cały rynek będzie osiągać słabe wyniki i nazywa się to ryzykiem rynkowym.

Ryzyko bankructwa

Oprócz tego ryzyka istnieje również możliwość, że spółka całkiem zbankrutuje; kiedy do tego dojdzie, to często otrzymujesz z powrotem tylko ułamek wartości swoich akcji.

Brak płynności finansowej

Kiedy kupujesz akcje z niskim wolumenem obrotu, to jest ryzyko, że nikt nie będzie chciał kupić Twoich akcji i wtedy może być bardzo trudno sprzedać Twoje akcje, ponieważ po prostu nie będzie na nie chętnych. W przypadku dużych akcji notowanych na giełdzie Dow Jones lub S&P 500 jest to raczej bardzo mało prawdopodobne

Po co spółki emitują akcje?

Emisja akcji może być dla firm atrakcyjnym sposobem na pozyskanie większej ilości pieniędzy. Pieniądze uzyskane z emisji akcji są kapitałem stałym i dlatego spółka nie musi płacić od nich żadnych odsetek.

Pieniądze pozyskane z emisji akcji są często przeznaczane na dalszy rozwój. Niestety, ale bez kapitału pozyskanego z emisji spółka miałaby mniejsze możliwości rozwoju.

Jakie prawa przysługują Ci jako akcjonariuszowi?

Na papierze jesteś wtedy współwłaścicielem firmy. Niestety nie oznacza to, że dostaniesz miejsce parkingowe na posesji i że będziesz mógł wchodzić i wychodzić z pokoju dyrektora, niemniej jednak, jako wspólnik otrzymujesz sporo dodatkowych praw.

Jako akcjonariusz możesz uczestniczyć w zgromadzeniu akcjonariuszy. Na tym spotkaniu wszyscy akcjonariusze mogą głosować nad polityką firmy. Masz również prawo do udziału w podziale zysku. Nie wszystkie spółki wypłacają akcjonariuszom swoje zyski.

Istnieją również akcje specjalne. Na przykład, akcje uprzywilejowane dają właścicielowi specjalne przywileje, a akcje założycielskie są akcjami bez prawa głosu.

Jakie istnieją typy akcji?

Definicja tego, czym są akcje, jest w pełni jasna, jednak obejmuje ona wiele rodzajów różnych akcji. Przykładowo, możesz inwestować w akcje banków, jak również i w akcje turystyczne.

Zaleca się, aby w miarę możliwości rozłożyć swoje inwestycje na różne sektory. Zawsze istnieje ryzyko, że jeden sektor nie będzie sobie radził dobrze i można wtedy zamortyzować ujemne zyski z tego sektora dodatnimi zyskami z innego sektora.

Czy akcję są czymś dla mnie?

Po tym wyjaśnieniu rozumiesz już znaczenie akcji, jednak zanim zainwestujesz to ważne jest, żebyś zdecydował, czy inwestowanie w akcje jest naprawdę czymś dla Ciebie. Handel akcjami jest atrakcyjny, jeśli chcesz korzystać z pozytywnych wyników spółek, aczkolwiek musisz zdawać sobie sprawę, że możesz stracić część lub nawet całość swoich inwestycji.

Jeśli chcesz zainwestować pieniądze w akcje, to możesz to zrobić już z kwotą wynoszącą zaledwie 100$. Jeśli chcesz zbudować poważne portfolio, to zaleca się, żebyś zrobił to z kwotą minimum 5,000$. Kiedy inwestujesz przy użyciu mniejszych kwot, to rozłożenie ryzyka będzie bardzo trudne. Co więcej, będziesz musiał poradzić sobie z relatywnie wysokimi opłatami transakcyjnymi.

Co to są akcje?

Jaka jest różnica między akcjami, a funduszami powierniczymi?

Od brokera można kupić zarówno akcje, jak i udziały w funduszach inwestycyjnych. Ważne jest, abyś rozumiał różnice pomiędzy tymi dwoma produktami inwestycyjnymi. Kiedy kupujesz akcje, robisz to z własnej woli, dlatego to ty wybierasz firmę, w którą chcesz zainwestować. W przypadku zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu sprawa wygląda trochę inaczej.

Fundusz określa za Ciebie, w które akcje inwestujesz i wygląda to w praktyce tak, że wpłacasz pewną kwotę pieniędzy i automatycznie inwestujesz w pakiet akcji. W związku z tym masz mniejszy wpływ na skład swoich inwestycji, aczkolwiek możesz wybierać spośród funduszy o różnych stylach, np. fundusz azjatycki nie będzie inwestował Twoich pieniędzy w Europie.

Jaka jest różnica między obligacjami a akcjami?

Nie wszyscy rozumieją jaka jest różnica pomiędzy obligacjami a akcjami. Wyjaśnijmy to pokrótce – posiadając akcje stajesz się współwłaścicielem firmy i pośrednio uczestniczysz w jej wynikach, a kiedy kupujesz obligację, to nie stajesz się właścicielem firmy.

Krótko mówiąc, obligacja jest długiem i w jej przypadku masz prawo do comiesięcznych spłat odsetek. Jeśli firma nieoczekiwanie zbankrutuje, to masz pierwszeństwo przed akcjonariuszami, jednak nigdy nie masz prawa do więcej niż płatności odsetek. Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat obligacji? Jeśli tak, to kliknij na poniższy przycisk:

Jakie są wady i zalety akcji?

Inwestowanie w akcje ma swoje wady i zalety. Dużą zaletą akcji jest wyższa oczekiwana stopa zwrotu. W ciągu ostatnich 100 lat akcje osiągały o wiele lepsze wyniki niż inne produkty inwestycyjne. Obecnie nie ma powodu, żeby oczekiwać, że coś się zmieni przez następne 100 lat.

Jednak z akcjami wiążą się niestety również i wady. Przykładowo inwestowanie w akcje jest ryzykowne: nigdy nie wiadomo, czy w krótkim czasie osiągniemy pozytywny wynik. Trzeba również poświęcić znaczną ilość czasu, aby zdecydować, w które akcje chcemy zainwestować.

No i trzeba też wspomnieć, że inwestowanie w akcje może być drogie dla inwestorów dysponujących niewielką kwotą do inwestycji i koszty są wtedy stosunkowo wysokie. Jeśli chcesz obracać akcjami przy niewielkich kwotach, to możesz rozważyć fundusz inwestycyjny.

Skąd pochodzą akcje?

Akcje pochodzą z Holandii. VOC, które powstało w 1602 roku, szybko poszukiwało nowych funduszy, które pozwoliłyby im na prowadzenie licznych, długich podróży. Potrzebowali do tego dużego kapitału i aby go pozyskać zdecydowali się na emisję akcji. Dodatkowo akcje te nie uprawniały posiadacza do dywidendy, ale do dóbr nabytych podczas podróży.

Podsumowanie: co to są akcje?

  • Akcje to akty notarialne na spółce
  • Możesz aktywnie inwestować w akcje poprzez ich kupno i sprzedaż.
  • Możesz osiągnąć zysk z akcji poprzez wzrost cen, a także dywidendy.
  • Cena akcji tworzy się poprzez popyt i podaż.
  • Jako inwestor ponosisz ryzyko cenowe i ryzyko bankructwa.

Akcje FAQ

W ostatniej części artykułu zajmiemy się najczęściej zadawanymi pytaniami na temat akcji. To może Ci pomóc lepiej zrozumieć znaczenie akcji.

[Q]Czy akcje mają określony termin zapadalności?

Akcje nie mają określonego terminu zapadalności. Twoje akcje nie tracą ważności i teoretycznie są cały czas ważne. Możesz stracić swoje udziały tylko wtedy, gdy spółka całkiem zbankrutuje.

Dla kogo odpowiednie są akcje?

Akcje są odpowiednie dla osób, które są skłonne do podejmowania ryzyka. Zaleca się inwestować w akcje tylko takimi pieniędzmi, których może Ci zabraknąć w przewidywalnej przyszłości. W długim okresie możesz osiągnąć dobre wyniki na akcjach, ale w krótkim okresie jest to raczej mało pewne.

Czy zawsze wiadomo do kogo należą akcje?

Nie wszystkie akcje są imienne i duże firmy, które są w obrocie na giełdzie, nie są zarejestrowane. Możesz handlować akcjami swobodnie z brokerem i zazwyczaj nie ma jasnego rejestru, w którym można zobaczyć, kto jest dokładnie właścicielem tych akcji.

Kiedy zakładasz prywatną firmę z kilkoma członkami rodziny, to akcje są często rejestrowane i będziesz dokładnie wiedział, kim są akcjonariusze.

Ile jest dostępnych akcji?

Spółka może sama zadecydować o tym, ile akcji wyemituje i w jakiej cenie. Najrozsądniej jest porównywać spółki na podstawie kapitalizacji rynkowej, która wskazuje całkowitą wartość wszystkich znajdujących się w obrocie akcji.

Co to są akcje uprzywilejowane?

Akcje uprzywilejowane dają akcjonariuszom pewne prawa preferencyjne. Przykładowo, otrzymują oni stałą dywidendę w stosunku do pozostałych akcjonariuszy. Chcesz dowiedzieć się więcej o akcjach uprzywilejowanych? Przeczytaj ten artykuł.

Co to są akcje niedowartościowane?

Akcje niedowartościowane to akcje spółek, które często istnieją na rynku już od dłuższego czasu. Akcje te zazwyczaj wypłacają stabilną dywidendę i mają niski wskaźnik ceny do zysku. Przykładami tego typu akcji są Shell i Heineken.

Co to są akcje ETF?

Akcje ETF są akcjami, które są nabywane w ramach funduszu. Dzięki nim można bezpośrednio monitorować pakiet funduszy. ETF to fundusz inwestycyjny, którego skrót wywodzi się od angielskich słów exchange-traded fund.

Co to są akcje kontraktów różnicy kursowej CFD?

Kiedy handlujesz kontraktami CFD, to nie inwestujesz bezpośrednio w same akcje, w praktyce CFD podążają za ceną akcji. Czy chcesz wiedzieć więcej na tek temat CFD? Przeczytaj ten artykuł.

 

Co to są akcje cykliczne?

Akcje cykliczne to taki typ akcji, które poruszają się wraz z gospodarką. Kiedy gospodarka ma się dobrze, ceny rosną, a kiedy sytuacja się pogarsza, ceny spadają. Czy chcesz dowiedzieć się więcej o akcjach cyklicznych? Przeczytaj ten artykuł.

Co to jest świadectwo udziałowe?

Można również inwestować pośrednio w wartość akcji poprzez świadectwo udziałowe. Takie świadectwo jest papierem wartościowym, który dokładnie odzwierciedla wartość i zyski z akcji. Produkt ten jest podobny do funduszu inwestycyjnego, ale koncentruje się tylko na jednej akcji.

Co to są akcje na okaziciela?

Akcje na okaziciela to taki rodzaj akcji, które nie wskazują kim jest właściciel. Większość akcji, które są w obrocie, to akcje na okaziciela. Jakby nie patrzeć, handluje się na giełdzie akcjami, które nie są na nazwisko właściciela.

Jakie są koszty sprzedaży akcji?

Przy zakupie i sprzedaży akcji zazwyczaj płaci się tak zwany spread, czyli marże – jest to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży. Ponadto u wielu brokerów płacisz również stałą prowizję. W naszym artykule o kosztach inwestowania możesz zobaczyć, ile dokładnie kosztuje inwestowanie w akcje.

Co to są akcje imienne?

Akcje imienne są odpowiednikiem akcji na okaziciela. Akcje imienne nie mogą być po prostu sprzedane komuś innemu, ponieważ są one specjalnie przyznane Tobie i dlatego jesteś właścicielem części firmy. Ten rodzaj akcji jest często spotykany w firmach rodzinnych.

Co to są akcje własne?

Spółki mogą zdecydować się na odkupienie części akcji i może to zrobić, gdy na przykład jej cena akcji gwałtownie spadnie. Wykup własnych akcji może pobudzić ich cenę. Odkupione akcje nazywane są również akcjami własnymi i mogą być w każdej chwili sprzedane na giełdzie.

Co to są złote akcje?

Złota akcja jest akcją ze specjalnym prawem weta. Przykładowo, rząd może zażądać złotej akcji od niektórych istotnych przedsiębiorstw, co może zapobiec przejęciu lub ograniczeniu usług.

Co to są akcje spółek o dużej kapitalizacji?

Akcje spółek o dużej kapitalizacji są akcjami o wysokiej kapitalizacji rynkowej, a duża kapitalizacja (ang. large cap) oznacza zatem dużą kapitalizację rynkową. Spółki warte więcej niż 10 miliardów dolarów lub funtów są często określane jako akcje spółek o dużej kapitalizacji.

Co to są najlepsze akcje?

Prosta odpowiedź na to pytanie brzmi: najlepsze akcje to takie, które osiągają najlepsze wyniki i jest to oczywiście, uproszczona wizja i odpowiedź. Dzisiejsza akcja osiągająca najlepsze wyniki może jutro już całkowicie nie istnieć z powodu bankructwa. Ponadto, nie wszystkie akcje pasują do strategii inwestycyjnej każdego inwestora. Dlatego niezmiernie ważne jest, abyś przeprowadził swoje własne badania.

Co to są akcje blue-chip?

Akcje blue-chip to akcje o bardzo wysokiej reputacji, które słyną z wysokiej jakości i niezawodności. Ludzie pokładają dużo wiary w przyszłość tej spółki.

Co to są akcje klasy A?

Akcje klasy A mają więcej głosów na jedną akcję i pozwala to kierownictwu zachować kontrolę nad spółką. Gdyby wszystkie akcje miały równe prawa głosu, to podmiot zewnętrzny mógłby łatwiej przejąć kontrolę. Akcje klasy B mają mniejszą liczbę głosów.

Co to są akcje FTSE?

Akcje FTSE to akcje notowane na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. FTSE to indeks zawierający 100 największych brytyjskich spółek. Firmy mogą regularnie dołączać i znikać z FTSE, ponieważ ceny akcji ulegają ciągłym zmianom.

Co to jest krótka sprzedaż akcji?

Kiedy zajmujesz krótką pozycję, to obstawiasz, że cena danej akcji spadnie. Kiedy mówimy o krótkiej sprzedaży akcji, to często mamy na myśli krótką pozycję na danej akcji.

Co to jest wartość nominalna akcji?

Wartość nominalna akcji to cena, po której została ona pierwotnie wprowadzona na giełdę i nie jest ona ważna przy inwestowaniu w akcje. Jakby nie patrzeć, cena akcji zmienia się nieustannie, dlatego też akcja nie będzie sprzedawana po wartości nominalnej przez długi czas.

Co to jest wewnętrzna wartość składnika aktywów?

Wartość wewnętrzną akcji możesz obliczyć, odejmując długi spółki od jej aktywów, a następnie dzielimy pozostałą kwotę przez liczbę akcji. Niestety, ale ta liczba sama w sobie daje nam niewiele informacji. Istotne jest, żebyś również zbadał przyszłe oczekiwania spółki.

Co to jest akcja defensywna?

Akcje defensywne są mniej wrażliwe na rozwój gospodarki i jeśli do portfela włączymy ten typ akcji, to nasze zyski będą spadać wolniej w przypadku pogorszenia się ogólnej sytuacji gospodarczej. Przykładem akcji defensywnych są akcje supermarketów.

Autor

admin Avatar
O

Kiedy miałem 16 lat, potajemnie kupiłem swoje pierwsze akcje. Od tego "momentu, który przepełniał mnie dumą" zarządzam akcje.pl od ponad 10 lat. Moim celem jest edukowanie ludzi na temat wolności finansowej. Po tym, jak ukończyłem studia z zakresu administracji biznesowej i psychologii postanowiłem poświęcić cały swój czas na rozwój tej strony. Uwielbiam podróżować, więc pracuję z całego świata. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o akcje.pl! Jeśli masz jakieś pytania, to nie wahaj się i zostaw komentarz pod tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *