Jakie są ryzyka związane z obligacjami?

Jako inwestor oczywiście zawsze szukasz takiej formy inwestycji, która da Ci duży zwrot, ale jednocześnie jest też bezpieczna. Przykładem stosunkowo bezpiecznej inwestycji są obligacje. Przez długi czas wielu inwestorów uważało, że inwestowanie w obligacje rządowe jest prawdziwą bezpieczną przystanią. Czy jednak obligacje, a w szczególności obligacje rządowe, są aż tak mało ryzykowne?

Chcesz wiedzieć, czym są obligacje? Przeczytaj tutaj wszystko na temat obligacji!

Jakie są ryzyka związane z obligacjami?Ryzyko niewywiązywania się ze zobowiązań

Jeśli emitent obligacji nie jest w stanie spłacić pożyczki, to jako posiadacz obligacji będziesz miał problem. Niestety, ale nawet rząd nie jest w 100% nieomylne. Jako właściciel obligacji ryzykujesz zatem utratę swojego depozytu, ale to ryzyko jest jednak zazwyczaj niższe niż w przypadku inwestycji w akcje.

Ryzyko zmiany ceny

Kolejnym ryzykiem związanym z inwestowaniem w obligacje jest fakt, że ceny mogą się zmieniać. Jest to szczególnie ważne, jeśli w międzyczasie zamierzasz kupować i sprzedawać obligacje. W końcu na koniec okresu trwania obligacji otrzymujesz z powrotem wartość nominalną, niezależnie od dokładnej ceny.

Ryzyko walutowe

Kupując obligację w innej walucie, narażasz się na ryzyko walutowe. Dzieje się tak w przypadku, kiedy kupujesz za funty obligację notowaną w dolarach. Gdy wartość dolara spada, zmniejszają się odsetki wypłacane w funtach. Ryzyko walutowe może więc znacznie zmniejszyć Twój zysk.

Ocena ryzyka związanego z obligacjami

Ryzyko obligacji można często ocenić na podstawie jego ratingu. Rating wskazuje, jak bardzo jest ryzykowna dana obligacja. Dobry rating oznacza, że wiarygodność kredytowa kraju lub spółki jest dobra i że prawdopodobnie otrzymasz z powrotem swoje pieniądze. Obligacje o gorszym ratingu są często wyżej oprocentowane i jest to oczywiste, ponieważ odsetki są rekompensatą za ponoszone ryzyko!

Co to są obligacje rządowe?

Obligacja rządowa jest również określana jako pożyczka rządowa i jest to obligacja emitowana przez rząd. W większości krajów obligacje rządowe są sprzedawane przez Ministerstwo Finansów. Agencja ta pozyskuje długoterminowe i krótkoterminowe pożyczki na pokrycie deficytu finansowego rządu.

Większość obligacji rządowych ma termin wykupu wynoszący dziesięć lat. Istnieją jednak również obligacje rządowe o krótszych lub dłuższych terminach wykupu.

Zysk z obligacji państwowych

W ostatnich latach realne zyski z wielu obligacji rządowych stały się niestety ujemne, ponieważ stopy procentowe gwałtownie spadły. Odsetki zazwyczaj rekompensują ponoszone ryzyko. Rządy są postrzegane jako bardziej stabilne niż przedsiębiorstwa, co w praktyce oznacza, że stopa procentowa jest znacznie niższa. W rezultacie, pod wpływem rosnących rynków akcji i niskiego ryzyka związanego z obligacjami rządowymi, stopy procentowe gwałtownie spadły.

Gdy inne inwestycje przynoszą mniejsze zyski, to ceny obligacji oraz obligacji rządowych ponownie rosną. W niepewnych czasach gospodarczych można oczekiwać wyższych stóp procentowych, ponieważ ryzyko jest większe. Mimo to widać wyraźnie, że inne klasy inwestycji stały się bardziej popularne niż obligacje rządowe.

Koniec euro

Obligacje rządowe nie zawsze są bezpieczną przystanią i było już to widoczne podczas kryzysu związanego z zadłużeniem, w którym różnym rządom europejskim groziło, że nie będą w stanie spłacić swoich długów.

Niektórzy ekonomiści zastanawiają się, co się stanie teraz z euro, gdy niektóre z krajów europejskich zostały dotknięte recesją bardziej niż inne. Może to wywołać pokusę do tego, by powrócić do własnych walut.

Zamieszanie w tym okresie spowodowały gwałtowny wzrost rentowności obligacji rządowych. W końcu ryzyko związane z obligacjami rządowymi znacznie wzrosło! Rządy groziły bankructwem lub w rzeczywistości już były bankrutami: w rezultacie ceny obligacji rządowych spadły, a ryzyko bankructwa całego rządu stało się coraz bardziej realne.

Czy obligacje rządowe są naprawdę aż tak bezpieczne?

Jak już mogliśmy zaobserwować w przeszłości, wydaje się, że istnieje pewna luka w rzekomym bezpieczeństwie obligacji rządowych, niemniej jednak, obligacje rządowe są nadal znacznie bezpieczniejsze w porównaniu do akcji i obligacji korporacyjnych. W świecie finansów regularnie występują okresy wzrostów i spadków.

Długoterminowe obligacje rządowe

Długoterminowe obligacje państwowe są szczególnie ryzykowne, jeśli klimat finansowy stanie się bardziej zdrowy. Obecna stopa procentowa jest w wielu przypadkach tak niska, że przy wzroście inflacji osiągany zysk staje się ujemny, dlatego wybór długoterminowych obligacji państwowych jest związany ze sporym ryzykiem.

Krótkoterminowe obligacje rządowe są zatem często bardziej preferowanym wyborem dla inwestorów poszukujących bezpiecznej przystani inwestycyjnej. Ponadto ważne jest, aby uważnie śledzić wskaźniki pomiaru ryzyka na giełdzie. Gdy tylko rynki akcji się poprawiają, to rentowność obligacji często spada.

Autor

admin Avatar
O

Kiedy miałem 16 lat, potajemnie kupiłem swoje pierwsze akcje. Od tego "momentu, który przepełniał mnie dumą" zarządzam akcje.pl od ponad 10 lat. Moim celem jest edukowanie ludzi na temat wolności finansowej. Po tym, jak ukończyłem studia z zakresu administracji biznesowej i psychologii postanowiłem poświęcić cały swój czas na rozwój tej strony. Uwielbiam podróżować, więc pracuję z całego świata. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o akcje.pl! Jeśli masz jakieś pytania, to nie wahaj się i zostaw komentarz pod tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *