13 kluczowych wskaźników ekonomicznych dla Forex & akcji

Kiedy inwestujesz na rynku Forex lub w akcje, to aktualna sytuacja gospodarcza w danym regionie jest bardzo ważna. Przykładowo, jeśli gospodarka w Anglii ma się całkiem dobrze, to istnieje duża szansa, że funt brytyjski stanie się bardziej wartościowy w stosunku do innych walut, a akcje brytyjskie również zwiększą swoją wartość. Ale jakie są najważniejsze wskaźniki ekonomiczne, które należy wziąć pod uwagę podczas inwestowania? W tym artykule szczegółowo je omówimy!

Jak bardzo ważne są wskaźniki ekonomiczne?

Nie bez powodu używamy słowa „wskaźnik„. Wskaźnik gospodarczy daje jedynie przybliżony obraz sytuacji gospodarczej w danym kraju, jednak jako inwestor na rynku Forex lub akcji, mądrze jest analizować sytuację ekonomiczną przy użyciu tych liczb. W ten sposób masz lepszy obraz ogólnego trendu, a to może pomóc w podjęciu właściwych decyzji inwestycyjnych.

Które liczby są ważne?

W tym artykule możesz znaleźć listę wskaźników ekonomicznych, na które należy zwracać szczególną uwagę, gdy planujesz inwestować na rynku Forex lub w akcje:

Czym jest produkt krajowy brutto PKG (ang. GDP)?

PKB to całkowita łączna wartość dodana danego kraju lub strefy ekonomicznej. Wartość dodana jest określana poprzez obliczenie całkowitej wartości rynkowej wszystkich towarów i usług w danym regionie. Daje to solidny obraz sytuacji gospodarczej w danym kraju.

PKB wskazuje, co wydarzyło się w danej strefie w minionym okresie, a przed opublikowaniem tej liczby zwykle publikuje się prognozę. Jeśli ostateczne dane różnią się od oczekiwanych, to może to w znacznym stopniu wpłynąć na kurs wymiany waluty.

Przykładowo, jeśli amerykański PKB jest znacznie niższy od oczekiwanego, to dolar prawdopodobnie spadnie w stosunku do innych walut.

Należy zwrócić szczególną uwagę, kiedy PKB zaczyna spadać. Kiedy tak się stanie, to często można spodziewać się gwałtownego spadku. Ogólnie rzecz biorąc, PKB jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych i dlatego należy go bardzo uważnie obserwować.

Czym jest Wskaźnik Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych (CPI)?

Ten wskaźnik mierzy, w jaki sposób cena stałego zestaw towarów i usług zmieniła się na przestrzeni czasu. Wskaźnik ten pozwala na dokładny pomiar inflacji w danym regionie. W zdrowej gospodarce można zauważyć, że ceny towarów i usług co roku nieco rosną.

Jeśli inflacja jest zbyt wysoka, to może być to bardzo zły znak. Wyższa inflacja może zniszczyć stabilność gospodarki i znacznie obniżyć opłacalność przedsiębiorstw. W tej sytuacji najlepiej jest zająć pozycję krótką w walucie danego regionu. Wtedy wartość waluty znacznie się obniży, co widać na przykład w Zimbabwe.

inflacja Zimwabwe

Poza tym, deflacja nie jest niestety dobrym znakiem. Kiedy cena towarów i usług spada, to oznacza to, że popyt na towary i usługi również spada. Ma to również negatywny wpływ na region gospodarczy i na wartość używanej tam waluty.

Poziom cen ma silny wpływ na wszelkie inne decyzje. Przykładowo, poziom cen jest wykorzystywany do dostosowania płac, emerytur i stawek podatkowych.

Czym jest wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI)?

Wraz z CPI, PPI jest jednym z najważniejszych wskaźników dla określenia inflacji. Wskazuje on, ile płacą hurtownicy za określone towary. Za pomocą PPI możesz określić, ile producenci otrzymują za swoje towary. Wszelkie wzrosty cen w PPI są często przenoszone na konsumenta, więc wzrost PPI prowadzi często również do wyższego CPI.

Zaletą PPI dla inwestora jest to, że możesz również zobaczyć, jak rozwijają się ceny w poszczególnych branżach. To może bardzo się przydać w podjęciu decyzji dotyczących inwestycji kapitałowych.

Sprzedaż detaliczna (wskaźnik sprzedaży detalicznej)

Kraje regularnie publikują dane dotyczące sprzedaży w sklepach. Dane te są zbierane poprzez zestawianie danych o sprzedaży z różnych sklepów w konkretnie danym kraju. Dzięki tym danym można zrozumieć, jak rozwijała się sprzedaż w minionym okresie. Wskaźnik ten może dać dobry obraz kondycji ekonomicznej w danego kraju. Można również wykorzystać ten wskaźnik do prognozowania przyszłej inflacji. Kiedy sprzedaż gwałtownie wzrasta, to oczekuje się wzrostu cen.

Sprzedaż może być wykorzystana przez rząd do formowania polityki. Kiedy sprzedaż gwałtownie wzrasta, to może on zdecydować się na podwyższenie stopy procentowej, dzięki czemu zapobiegnie to gwałtownemu wzrostowi inflacji.

Dzięki prawidłowej interpretacji danych dotyczących sprzedaży detalicznej można przewidzieć inne opóźnione wskaźniki, takie jak PKB i CPI. Wskaźnik ten może być zatem wykorzystany do oszacowania przyszłego kierunku gospodarki.

Stopy procentowe

Stopa procentowa ustalona przez Bank Centralny w danej strefie (np. EBC dla Europy i FED dla Stanów Zjednoczonych) ma duży wpływ na popyt na niektóre z walut.

Niskie oprocentowanie pozwala przedsiębiorstwom i konsumentom pożyczać pieniądze dużo taniej, jednocześnie zwrot z oszczędzania pieniędzy jest niski. To właśnie dlatego też niskie stopy procentowe powodują wzrost wydatków, co może pobudzić gospodarkę.

Wysokie oprocentowanie sprawia, że pożyczanie pieniędzy jest kosztowne. W przeciwieństwie do tego, zwrot z oszczędności jest wysoki. Ludzie są mniej skłonni do wydawania pieniędzy, co może spowolnić rozwój gospodarczy.

Kiedy stopy procentowe rosną, ludzie mogą uzyskać wyższe zyski, trzymając się tylko danej waluty i może to zwiększyć popyt na daną walutę. Wysoka stopa procentowa może w ten sposób wzmocnić walutę bazową.

Biorąc pod uwagę różne wskaźniki ekonomiczne, można przewidzieć, jak zareaguje bank centralny. Przykładowo, jeśli dojdzie do wysokiej inflacji, to Bank Centralny podniesie stopy procentowe, aby ograniczyć wydatki. Zmiany stóp procentowych mogą mieć duży wpływ na rynek Forex & Rynek Papierów Wartościowych.

Wskaźniki poziomu zatrudnienia

Zatrudnienie ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Ludzie, którzy pracują, mają więcej pieniędzy do wydania, co jest bardzo korzystne dla całej gospodarki, w związku z czym produkcja pozostaje na poziomie.

W przypadku wysokiego bezrobocia ludzie mają niewiele pieniędzydo wydania, co jest przyczyną dalszego spadku ogólnej produkcji. Strefa ekonomiczna popada wówczas w recesję. Wzrost bezrobocia na danym obszarze może mieć negatywny wpływ na kurs walutowy.

Interesujące może być obserwowanie rozwoju zatrudnienia. Łatwo zauważyć, że gdy wskaźnik bezrobocia wzrasta, to jest to zły znak dla sytuacji gospodarczej w regionie.

Wskaźnik ufności konsumenckiej (CCI)

Zaufanie konsumentów jest wskaźnikiem gospodarczym, który pokazuje, jak optymistyczni odnośnie przyszłości są ludzie w danym kraju. Przy wysokim stopniu optymizmu można wydać więcej pieniędzy, dlatego zaufanie konsumentów jest ważnym wskaźnikiem predykcyjnym.

Zamówienia towarów trwałego użytku

Wskaźnik ten pokazuje, ile pieniędzy ludzie wydają na towary, które służą przez dłuższy okres czasu. Przykładowo mogą to być telewizory lub samochody. Wskaźnik ten daje również dobry przegląd rozwoju sytuacji w gospodarce.

Możesz studiować te liczby według sektorów, dzięki czemu będziesz mógł dostrzec trendy i zainwestować we właściwy rodzaj kapitału.

dobra trwałego użytku

Bilans płatniczy

Bilans płatniczy daje przegląd wszystkiego, co było importowane i eksportowane. Występuje nadwyżka, kiedy jest więcej eksportu niż importu. Gdy jest dużo eksportu, wzrasta popyt na walutę tego danego kraju. Jest to dosyć oczywiste, ponieważ kiedy kupuje się produkty w Ameryce, trzeba płacić dolarami, a wtedy kurs dolara może znacznie wzrosnąć.

Jeśli w danym kraju lub regionie występuje deficyt w bilansie płatniczym, to więcej jest rzeczy importowanych niż eksportowanych i w takiej sytuacji cena spadnie, ponieważ istnieje większe zapotrzebowanie na inne waluty, aby importować produkty.

Rządowa polityka fiskalna i pieniężna

Poprzez manipulacje różnymi instrumentami gospodarczymi (prawo podatkowe, stopy procentowe i taryfy importowe), rząd może próbować utrzymać stabilność w swojej własnej strefie. Wiele środków podejmowanych przez rząd wpływa na kurs walutowy.

Przykładowo, jeśli rząd sprawi, że zaciąganie pożyczek stanie się nieatrakcyjne z fiskalnego punktu widzenia, to zagraniczne firmy będą znacznie mniej inwestować swoje pieniądze w tym kraju. W konsekwencji zmniejszy to popyt na tę walutę, co przyczyni się do obniżenia kursu tej waluty.

Rozwój rynku nieruchomości

Rozwój sytuacji na rynku nieruchomości może być również wykorzystany do prognozowania rozwoju gospodarczego. Można na przykład przyjrzeć się zmianom cen domów. Kiedy ceny gwałtownie rosną, to gospodarka często radzi sobie dobrze i występuje (częściowa) inflacja.

Można również przyjrzeć się ilości aktualnie budowanych nowych domów. Budowanie domów wymaga dużych inwestycji, które realizowane są tylko wtedy, gdy panuje duże zaufanie.

Rozwój płac

Dobrym wskaźnikiem ekonomicznym jest również rozwój płac w strefie ekonomicznej. Kiedy ludzie zarabiają więcej pieniędzy, to mogą automatycznie wydawać jej więcej, co może wpłynąć na inflację, prowadząc banki centralne do rozpoczęcia podnoszenia stóp procentowych.

Rynek giełdowy

Ważnym wskaźnikiem ekonomicznym jest również rynek giełdowy. Kiedy giełda ma się dobrze, to można od razu wywnioskować, że gospodarka również ma się dobrze. Rynek akcji często porusza się w zależności od aktualnego poziomu zaufania. Cena akcji wskazuje, jak inwestorzy oczekują rozwoju w przyszłości. W rzeczywistości, można również wykorzystać rozwój sytuacji na giełdzie jako swoistego rodzaju wskaźnika zaufania konsumentów.

Jak korzystać ze wskaźników gospodarczych?

Ważne jest, aby zapamiętać, że wskaźniki gospodarcze często nie funkcjonują jako uspokajacze. Lepiej jest myśleć o tych wskaźnikach jak o swojego rodzaju zagadce. Każdy element układanki opowiada część historii. Dzięki wskaźnikom widzisz szerszy obraz i na tej podstawie możesz podejmować konkretne decyzje.

Jeśli jesteś inwestorem długoterminowym, to możesz używać wskaźników, aby zacząć działać w odpowiednim czasie. Kiedy wskaźniki gospodarcze przewidują przyszły wzrost, to jest to bardzo dobry znak.

Jeśli jesteś inwestorem krótkoterminowym, to możesz w inteligentny sposób wykorzystać wskaźniki do dokonania spekulacji. Szczególnie kiedy pojawiają się pewne liczby, będziesz mógł się spodziewać zwiększonej zmienności. Dzięki inteligentnej reakcji na takie sytuacje możesz znacznie poprawić swoje wyniki inwestycyjne.

W jaki sposób mogę znaleźć wskaźniki gospodarcze?

Wskaźniki gospodarcze możesz w bardzo łatwy sposób znaleźć na Internecie. Być może mądrym sposobem byłoby oznaczyć konkretne dni w swoim kalendarzu, dzięki czemu unikniesz utraty dużej ilości pieniędzy, przegapiając ważne liczby na rynku gospodarczym.

Autor

admin Avatar
O

Kiedy miałem 16 lat, potajemnie kupiłem swoje pierwsze akcje. Od tego "momentu, który przepełniał mnie dumą" zarządzam akcje.pl od ponad 10 lat. Moim celem jest edukowanie ludzi na temat wolności finansowej. Po tym, jak ukończyłem studia z zakresu administracji biznesowej i psychologii postanowiłem poświęcić cały swój czas na rozwój tej strony. Uwielbiam podróżować, więc pracuję z całego świata. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o akcje.pl! Jeśli masz jakieś pytania, to nie wahaj się i zostaw komentarz pod tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *