Czym są akcje uprzywilejowane?

Akcje uprzywilejowane to takie akcje, które dają akcjonariuszom dodatkowe prawa. W tym artykule omówimy znaczenie akcji uprzywilejowanych: jakie korzyści płyną z obrotu akcjami uprzywilejowanymi?

Czym są akcje uprzywilejowane?

Innymi słowy, akcje uprzywilejowane, to akcje, z którymi wiążą się dodatkowe uprawnienia. Akcjonariusze, dysponujący tego rodzaju udziałami, mają pierwszeństwo, kiedy przychodzi do wypłaty dywidend. Właściciel akcji uprzywilejowanych otrzymuje stałą i stabilną wypłatę dywidend co rok. Procent zysku nie ma związku z rentownością firmy. Nawet jeśli firma pójdzie z torbami, właściciele akcji uprzywilejowanych będą mieli pierwszeństwo. Niektóre z akcji uprzywilejowanych dają akcjonariuszom jeszcze więcej korzyści.

W zamian za dodatkowe korzyści strona kupująca akcje uprzywilejowane z reguły nie może ich odsprzedać przed upływem określonego czasu. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat akcji uprzywilejowanych? Poniżej znajdziesz odnośniki do konkretnych sekcji, które mogą być dla Ciebie interesujące:

Jakie korzyści niosą ze sobą akcje uprzywilejowane?

Właściciele akcji uprzywilejowanych (udziałowcy w posiadaniu akcji uprzywilejowanych) zazwyczaj są traktowani priorytetowo, kiedy przychodzi do wypłaty dywidend. W praktyce oznacza to, że właściciel akcji uprzywilejowanych otrzymuje wypłatę dywidend szybciej niż szeregowy udziałowiec. Zwykli akcjonariusze muszą nacieszyć się resztkami z pańskiego stołu, o ile w ogóle jakieś zostaną.

Właściciel akcji uprzywilejowanej z reguły otrzymuje ustaloną wypłatę dywidend. Niemniej jednak czasami wielkość wypłaty zależy od wskaźników zewnętrznych, takich jak wskaźnik stóp procentowych pokroju LIBORI.

Jednym słowem, akcje uprzywilejowane oprócz pozostałych korzyści gwarantują udziałowcowi wypłatę dywidend. Poza tym istnieją inne przywileje związane z akcjami uprzywilejowanymi, z których akcjonariusze mogą skorzystać w określonych sytuacjach.

Pozostałe prawa wchodzące w grę

Właściciele akcji uprzywilejowanych czasami mogą skorzystać z dodatkowych możliwości. Przykładowo, niektóre akcje uprzywilejowane dają prawo pierwszeństwa na wypadek likwidacji spółki. Tak więc jeśli spółka zbankrutuje, udziałowiec, dzierżący akcję uprzywilejowaną, odzyska część swoich pieniędzy w pierwszej kolejności. Aczkolwiek posiadacze obligacji mają pierwszeństwo bezwzględne, nawet nad właścicielami akcji uprzywilejowanych.

Bywa, że posiadacz akcji uprzywilejowanych nabywa specjalne prawo do zawarcia głosu. Innymi słowy, jest to prawo decyzyjne, egzekwowane w wyjątkowych sytuacjach, takich jak kupno spółki przez inny podmiot lub emisja nowych akcji przez spółkę.

Jakie główne rodzaje akcji rozróżniamy?

Spółki z reguły wypuszczają akcje uprzywilejowane, mając na uwadze dwa cele. Pragną zgromadzić fundusze lub chcą zabezpieczyć spółkę.

Akcje uprzywilejowane skierowane na dofinansowanie są emitowane przez spółki w celu zgromadzenia środków finansowych. Ten rodzaj akcji wiąże się z ustalonym z góry zwrotem, niezależnym od rentowności spółki, aczkolwiek nie jest to regułą, ponieważ swoje piętno może odcisnąć tutaj rynkowa stopa oprocentowania. Ten rodzaj akcji nierzadko stanowi alternatywę dla pożyczki.

Drugim rodzajem są akcje uprzywilejowane emitowane z myślą o zabezpieczeniu spółki. Tego rodzaju udziały mają na celu ochronę przed agresywnym przejęciem. Istnieje możliwość zaoferowania takich akcji stronom związanym z daną spółką. Dzięki temu następuje rozcieńczenie odsetek wrogo nastawionego udziałowca poprzez ograniczenie jego praw do głosowania.

Różne rodzaje akcji uprzywilejowanych

Rozróżniamy różne rodzaje akcji uprzywilejowanych. Poniżej opisaliśmy rozmaite podtypy, a także wyjaśniliśmy ich specyfikację.

Akcja uprzywilejowana kumulacyjna

Każda spółka może odnotować stratę. Niemniej jednak w przypadku akcji uprzywilejowanych kumulacyjnych niewypłacone, aczkolwiek zagwarantowane dywidendy, zostaną zarejestrowane.

Z kolei, kiedy spółka ponownie odzyskuje swoją rentowność, zarejestrowane dywidendy zostaną wypłacone posiadaczom akcji uprzywilejowanych kumulacyjnych. Z drugiej strony udziałowcy dzierżący akcje tradycyjne nie skorzystają na takiej sytuacji.

Udziały na żądanie

Zdecydowana większość akcji uprzywilejowanych należy do rodzaju wymienialnych, a co za tym idzie, udziałowiec zyskuje prawo do odkupienia udziałów w określony dzień po ustalonej cenie. Niemniej jednak nabywcy z reguły nie mogą obracać tego rodzaju akcjami przez określony z góry czas.

Kiedy stopa procentowa leci na szyję, spółka może wycofać akcje uprzywilejowane. W konsekwencji dojdzie do emisji nowych akcji z niższą, ustaloną wypłatą dywidend.

Priorytetowe akcje uprzywilejowane

Tego rodzaju akcje nie mają sobie równych w hierarchii. Jeśli tylko pojawią się dostateczne środki na spłatę dywidend dla posiadaczy tego rodzaju akcji, pozostali udziałowcy będą musieli poczekać na swoją kolej.

Uprzywilejowane akcje preferencyjne

Posiadacze preferencyjnych akcji uprzywilejowanych otrzymują swoje dywidendy zaraz po właścicielach akcji uprzywilejowanych priorytetowych, aczkolwiek przed posiadaczami innego rodzaju udziałów. Bywa, że spółka wypuszcza akcje uprzywilejowane po kilka razy. W takim wypadku udziałowcy najwcześniej wydanych udziałów mają pierwszeństwo w kolejce po wypłatę dywidend.

Uprzywilejowane akcje zamienne

Posiadacz takich akcji może w każdej chwili wymienić swoje udziały za określoną ilość akcji tradycyjnych. W każym razie jest to bilet w jedną stronę. Po dokonaniu zamiany nie ma możliwości cofnięcia transakcji.

Alternatywną formę akcji zamiennych stanowią anty-rozwodnieniowe akcje wymienialne, dzięki którym inwestor otrzyma ustaloną kwotę, odpowiadającą akcjom zamiast określonej liczby akcji.

Długoterminowe akcje uprzywilejowane

Posiadacz tego rodzaju akcji otrzymuje swoją regularną wypłatę dywidendy. Co więcej, w porównaniu do regularnej dywidendy, przy spełnieniu określonych warunków, właściciel jest uprawiony do odbioru dodatkowej wypłaty, jeśli zostaną spełnione założone targety spółki. Tego rodzaju targety z reguły obejmują przekroczenie ustalonego progu dochodu lub sprzedaży.

Wieczyste akcje uprzywilejowane

Czas wypłaty zwrotu kapitału z tytułu tego rodzaju akcji nie jest wypłacany w ustalonym czasie. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku większości akcji uprzywilejowanych.

Jakie korzyści niosą ze sobą akcje uprzywilejowane?

Z punktu widzenia inwestora akcje uprzywilejowane niosą ze sobą szereg korzyści. Dzięki nim otrzymasz ustalony procent od dywidend. Nawet jeśli danej spółce nie wiedzie się najlepiej, odbierzesz swoją należność. Taka sytuacja pozwala Ci na przyzwoity i przewidywalny zysk.

Ponadto, w przypadku upadłości spółki nie zostajesz na lodzie. Niemniej jednak będąc udziałowcem, mimo wszystko ponosisz ryzyko utraty środków, ulokowanych w bankrutującej spółce, ponieważ to wierzyciele będą pierwsi w kolejce. Aczkolwiek gdy po spłacie wierzycieli nadal pozostają jakieś środki, będziesz mieć pierwszeństwo przed resztą udziałowców.

Jakie są ciemne strony akcji uprzywilejowanych?

Akcje uprzywilejowane wyróżniają się szeregiem niepodważalnych korzyści. Oczywiście, każdy medal ma dwie strony i tyczy się to również akcji uprzywilejowanych. Przykładowo, ustalony procent od dywidend potrafi zagrać na niekorzyść inwestora. Bez względu na wzrost rentowności spółki twój zwrot pozostanie na tym samym poziomie.

Kolejny minusem akcji uprzywilejowanych jest brak prawa do głosowania. Jako posiadacz akcji uprzywilejowanej nie możesz głosować na dorocznym posiedzeniu udziałowców.

Mało tego, dostęp do akcji uprzywilejowanych jest mocno ograniczony w przypadku wielu krajów europejskich. Z drugiej strony w Ameryce inwestorzy nie będą mieć problemu z nabyciem tego rodzaju akcji.

Kto kupuje akcje uprzywilejowane?

Nabywcami akcji uprzywilejowanych mogą być zarówno osoby prywatne, jak i duże organizacje, przy czym ci drudzy kupują je najczęściej. Ciężko się temu dziwić, biorąc pod uwagę podatkowe oraz prawne ulgi, niedostępne w tym przypadku dla indywidualnych inwestorów.

Instytucje z reguły inwestują spore sumy pieniędzy, a co za tym idzie, akcje uprzywilejowane mogą stanowić atrakcyjną formę przynęty dla inwestorów. Z tego względu spółki publiczne wypuszczają duże ilości akcji uprzywilejowanych. To szybki i bezpieczny sposób na zgromadzenie niezbędnych funduszy.

Kim są inwestorzy instytucjonalni?

Na ogół inwestorzy instytucjonalnie to spore organizacje, które inwestują w akcje na niespotykaną skalę. Wyobraź sobie fundusze – 401 ks (amerykański fundusz emerytalny) oraz fundusze hedgingowe.

These are all large organizations that invest many billions in shares in one fell swoop. These institutions often have a big impact on the price developments of shares. Such bulk investments allow stocks to rise immediately. After all, these are large sums of money that are invested in one fell swoop in the share.

Dlaczego spółki emitują akcje?

Z reguły przy powstawaniu spółki, wewnętrzne udziały zostają podzielone pomiędzy założycieli, którzy automatycznie stają się udziałowcami spółki. W praktyce może to być pojedyncza osoba lub grupa ludzi. Każdy udziałowiec dysponuje taką samą ilością akcji, nadających równe uprawnienia.

Organizacja ma również prawo zaoferować część udziałów stronom trzecim. Powody stojące za taką decyzją bywają różne. Emisja akcji może stanowić zabezpieczenie przed bankructwem. W innych przypadkach pieniądze zgromadzone dzięki emisji publicznej służą do poczynienia nowych inwestycji.

Pierwsza oferta publiczna (z ang. IPO)

Firmy takie jak Tesla przetrwały po dziś dzień dzięki akcjonariuszom. Bez sprzedaży udziałów przekształcenie w prężnie prosperującą spółkę nie byłoby możliwe. IPO (pierwsza of https://trading.info/teslaerta publiczna ) to chwila, w której organizacja decyduje się na sprzedaż akcji poprzez giełdę papierów wartościowych.

Na ogół spółki trzymają się określonej giełdy. Przykładowo, może być to giełda LSE (London Stock Exchange). Niemniej jednak w wielu wypadkach akcje są również dostępne na innych giełdach.

Świeżo upieczeni udziałowcy również zyskują głos w sprawach decyzyjnych. Co więcej, mogą oni proponować zmiany. Aczkolwiek posiadacze akcji, zakupionych poprzez giełdę papierów wartościowych, na ogół mają bardzo ograniczony wpływ na samą organizację. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ zbyt mała ilość akcji nie daje miejsca w loży „głównych udziałowców”. Niezależnie od sytuacji, głos akcjonariusza liczy się na posiedzeniu.

Oczywiście, istnieje ryzyko, że duży podmiot wykupi znaczną ilość akcji, dzięki którym zdobędzie większą ilość głosów, umożliwiających wprowadzanie zmian w spółce. Jak życie pokazuje, założyciele nie zawsze są przychylni tego rodzaju zmianom.

Akcje uprzywilejowane oraz akcje zwykłe

Rozpoczynając „publiczną sprzedaż” akcji, spółka stara się uniknąć sytuacji, w której określona strona zyska zbyt dużą władzę w ramach organizacji. Z tego względu często ustala się maksymalny limit udziałów przy jednorazowym zakupie. W konsekwencji pojedyncza strona nigdy nie zyska zdecydowanej większości.

Ponadto, spółki dopilnowują, aby istniała możliwość zakupu dwóch rodzajów akcji. To jedno z kolejnych zabezpieczeń. Mianowicie chodzi tutaj o akcje uprzywilejowane oraz zwykłe (akcje zwyczajne). Istnieją różne klasy udziałów. Najczęściej tego rodzaju akcje można rozpoznać po nadanych literach A oraz B.

Z reguły akcje klasy A nie są widoczne na standardowej giełdzie papierów wartościowych. Wszystkie akcje, które możesz zakupić na daną chwilę, to udziały klasy B. Niemniej jednak w niektórych wypadkach spółki oferują oba rodzaje akcji na rynku, przy czym lepszy rodzaj bywa dostępny wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów, wyróżnionych przez komisję SEC (Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy) z ramienia Wall Street. Kryteria dla tego tytułu obejmują między innymi posiadane aktywa, papiery wartościowe oraz zaplecze finansowe.

Korzyści dla spółek, płynące z akcji uprzywilejowanych

Na ogół spółki posługują się akcjami uprzywilejowanymi, aby zgromadzić fundusze na inwestycje. Główną zaletą takiego rozwiązania jest mniejsze ryzyko związane z tą formą kapitału. Koniec końców, kiedy spółka traci grunt pod nogami, nikt nie zmusi jej do wypłaty dywidend. Z drugiej zaś strony, jeśli środki finansowe zostałyby pozyskane w ramach pożyczki, firma wciąż byłaby zobowiązana do zapłaty odsetek. Mało tego, nabywcy tego rodzaju akcji często nie mają prawa do udziału w głosowaniach, dzięki czemu spółka zachowuje pełną kontrolę.

Bywa, że akcje uprzywilejowane służą za tarczę, chroniącą przed wrogim przejęciem. Wówczas emituje się większą ilość akcji, aby rozcieńczyć władzę strony, próbującej przejąć całkowitą kontrolę nad spółką.

Autor

admin Avatar
O

Kiedy miałem 16 lat, potajemnie kupiłem swoje pierwsze akcje. Od tego "momentu, który przepełniał mnie dumą" zarządzam akcje.pl od ponad 10 lat. Moim celem jest edukowanie ludzi na temat wolności finansowej. Po tym, jak ukończyłem studia z zakresu administracji biznesowej i psychologii postanowiłem poświęcić cały swój czas na rozwój tej strony. Uwielbiam podróżować, więc pracuję z całego świata. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o akcje.pl! Jeśli masz jakieś pytania, to nie wahaj się i zostaw komentarz pod tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *