Czym są obligacje?

Czy zastanawiasz się, czym są obligacje? Jeśli tak, to trafiłeś we właściwe miejsce! W tym artykule szczegółowo opisujemy czym dokładnie są obligacje.

Czym są obligacje?

Obligacja jest pożyczką emitowaną przez rząd lub firmę. Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi. Kiedy kupujesz obligację, zazwyczaj otrzymujesz wcześniej uzgodnioną stopę procentową. Możliwe jest również aktywne obracanie wartością danych obligacji. Na tej stronie możesz przeczytać czym jest obligacja i na co należy zwracać szczególną uwagę.

Wyjaśnienie obligacji: z czego składają się obligacje?

Obligacja składa się z kilku części. Z nich można wywnioskować, czym są obligacje:

  • Wartość nominalna: kwota obligacji.
  • Odsetki: odsetki, które otrzymujesz od obligacji.
  • Termin płatności: Okres, po którym obligacja jest spłacana.

Krótkie wyjaśnienie czym są obligacje

  • Obligacje są wierzytelnościami emitowanymi przez firmy lub rządy.
  • Obligacje z definicji są papierami wartościowymi o stałym dochodzie. Dochód ten jest wypłacany wraz z odsetkami.
  • Ceny obligacji zmieniają się w przeciwnym kierunku niż stopy procentowe. Gdy stopy procentowe rosną, to ceny obligacji spadają, natomiast kiedy stopy procentowe spadają, to ceny obligacji rosną.
  • Obligacje mają termin ważności, w ciągu którego musi zostać spłacona ich kwota nominalna. Jeżeli tak się nie stanie, to emitent może zostać postawiony w stan upadłości.

Jak działa handel obligacjami?

Handel obligacjami odbywa się za pośrednictwem rynku pierwotnego i wtórnego. Na rynku pierwotnym obligacje te są emitowane. Często odbywa się to za pośrednictwem kilku różnych banków w nominałach 1000$ lub ich wielokrotności. Obligacje przeznaczone na rynek prywatny są na ogół tańsze niż te, które są przeznaczone dla podmiotów instytucjonalnych.

Kiedy już zakupisz obligacje, to zazwyczaj możesz ją wymienić z powrotem na rynku wtórnym. Ceny obligacji mogą się wahać z powodu zmian warunków rynkowych. Kupując i sprzedając obligacje w odpowiednim czasie, możesz osiągnąć pozytywny zwrot z inwestycji.

Wartość obligacji

Wartość obligacji na rynku wtórnym może się wahać. Wartość nominalna może wynosić 100$, ale można nią handlować za 102$. W tym przypadku płacisz o 2% więcej niż kwota, którą otrzymasz na koniec terminu. Może tak się zdarzyć, gdy kurs rynkowy jest niższy od kursu obligacji.

Jakie są zalety obligacji?

Inwestorzy głównie kupują obligacje w celu zapewnienia sobie większej stabilności swojego portfela: ryzyko związane z obligacjami jest znacznie niższe niż te związane z akcjami. Tylko wtedy, gdy dostawca obligacji zbankrutuje, istnieje ryzyko, że stracisz swoje pieniądze. W większości przypadków otrzymasz uzgodnione odsetki wraz ze spłatą.

Główną wadą inwestowania w akcje jest to, że są one dosyć niepewne. Ceny mogą drastycznie wzrosnąć, ale w ostatnich latach również można było zauważyć duże spadki. Dlatego też mądrym zagraniem jest jak największe rozłożenie ryzyka. Kupując obligacje, możesz w miarę możliwości zrekompensować sobie straty w przypadku spadku cen akcji.

Jak mogę zarabiać pieniądze na obligacjach?

Teraz gdy już wiesz, czym jest obligacja, to możemy Ci wyjaśnić, w jaki sposób możesz osiągnąć zysk z inwestycji pieniędzy w obligacje. Zysk można osiągnąć dzięki kuponowi odsetkowemu i zwrocie ceny.

Kupon odsetkowy

Większość obligacji płaci odsetki, zwane również kuponem odsetkowym i zazwyczaj jest wypłacane co miesiąc. Może to być zarówno oprocentowanie stałe, jak i zmienne. Zmienne procenty są przykładowo związane z wysokością EURIBOR. Odsetki są często wypłacane raz w roku. Jeśli obligacja w tym okresie miała wielu właścicieli, to odsetki są sprawiedliwie rozdzielane.

Zwrot ceny

Co więcej, możliwe jest osiągnięcie zysku dzięki obligacjom, ponieważ ich wartość rośnie. Można swobodnie handlować obligacjami, tak samo jak akcjami. Cena obligacji jest determinowana przez kilka różnych czynników. Gdy spadają rynkowe stopy procentowe, to wartość obligacji zazwyczaj wzrasta. Lepszy rating kredytowy emitenta może również prowadzić do osiągnięcia wyższej ceny. Dodatkowo cena obligacji jest również determinowana przez podaż i popyt na daną obligację.

Jakie są dostępne rodzaje obligacji?

Dostępne są różne rodzaje obligacji. Ale jakie obligacje najlepiej wybrać? Masz do wyboru zwykłe obligacje, obligacje podporządkowane, obligacje bezterminowe i obligacje zamienne.

Czym są zwykłe obligacje?

Najczęciej występujące obligacje to obligacje zwykłe, które nie mają żadnych szczególnych cech.

Czym są obligacje podporządkowane?

Kiedy firma stojąca za obligacją zbankrutuje, to później otrzymasz swoje pieniądze z obligacją podporządkowaną, a właściciele zwykłych obligacji zostaną wypłaceni przed Tobą. Obligacje podporządkowane są zatem bardziej ryzykowne od zwykłych obligacje. Ze względu na wyższe ryzyko, zazwyczaj otrzymujesz więcej odsetek od obligacji podporządkowanej.

Czym są obligacje bezterminowe?

Są to obligacje, które nie mają ustalonego terminu zapadalności. Dlatego właśnie te obligacje nie muszą być wykupione w żadnym momencie, przez co mogą pozostać otwarte bezterminowo. W przypadku niektórych obligacji spółka może jeszcze zdecydować o spłacie obligacji po stałej cenie w danym momencie.

Czym są obligacje zamienne?

Obligacje zamienne są obligacjami, które mogą być zamienione na akcje spółki. Zazwyczaj z góry ustala się, ile akcji można otrzymać za jedną obligację.

Czym są obligacje o zmiennym oprocentowaniu?

Ten rodzaj obligacji nie posiada stałego oprocentowania. Zazwyczaj ich oprocentowanie zmienia się wraz z rynkowymi stopami procentowymi. Zaletą tej obligacji jest to, że przy rosnących stopach procentowych uzyskuje się również wyższą rentowność. Jednak spadające stopy procentowe obniżają stopy zwrotu. Ponieważ stopa procentowa zmienia się wraz z rynkową stopą procentową, cena tego typu obligacji jest zazwyczaj mniej zmienna.

Czym jest obligacja zerokuponowa?

Obligacja zerokuponowa nie daje żadnych odsetek i jest sprzedawana z dyskontem. Pod koniec okresu, Ty jako posiadacz obligacji otrzymasz z powrotem większą sumę pieniędzy.

Czym jest obligacja na żądanie?

Obligacja na żądanie może zostać odwołane przed upływem terminu ważności. Niestety, ten rodzaj obligacji jest bardziej ryzykowny dla każdego inwestora. Kiedy obligacja staje się bardziej wartościowa z powodu spadku kursu rynkowego, to podmiot za nią stojący może ją odkupić.

Czym jest obligacja składana?

Obligacja składana (ang. put bond lub puttable bond) jest obligacją, która może być odsprzedana przez nabywcę obligacji. W ten sposób posiadacz obligacji może zabezpieczyć się przed wzrostem rynkowych stóp procentowych. Dla inwestora jest to forma kompromisu. Otrzymasz niższe oprocentowanie tej obligacji, ale jesteś chroniony przed rosnącymi stopami procentowymi.

Jakie jest ryzyko inwestowania w obligacje?

Inwestowanie w obligacje niestety nie jest wolne od ryzyka. W tej części artykułu omawiamy, jakie są ryzyka związane z obrotem obligacjami.

Stabilność kredytowa obligacji

Bardzo podobnie jak w przypadku akcji, każda obligacja wiąże się z pewnym rodzajem ryzyka, które zależy między innymi od zdolności kredytowej kredytodawcy. Dlatego właśnie ważne jest, aby sprawdzić, czy przedsiębiorstwo lub rząd stojący za obligacją ma jakiekolwiek trudności finansowe. Największym ryzykiem związanym z inwestowaniem w obligacje jest nieotrzymanie kwoty pożyczonej na koniec okresu z powodu bankructwa.

Zazwyczaj rządy mają większą zdolność kredytową niż indywidualne firmy. Ostatni kryzys zadłużenia pokazał jednak, że rządy niekiedy nie są w stanie spłacać obligacji. Przykładowo obligacje wyemitowane przez rząd grecki nie były wówczas zbyt bezpieczne.

Ryzyko stopy procentowej

Rozwój rynkowych stóp procentowych decyduje o tym, jak atrakcyjna jest inwestycja w obligacje. Gdy rynkowa stopa procentowa wzrasta, to wartość obligacji spada. Dla inwestorów dużo atrakcyjniejsze jest kupowanie nowych obligacji, ponieważ otrzymują oni wyższe oprocentowanie od nowych obligacji. Gdy stopa procentowa wzrasta, to ryzykujesz, że możesz dostać wypłatę niższą od tej, którą mógłbyś otrzymać z nowszą obligacją.

Ryzyko związane z inflacją

W miarę upływu czasu wartość Twoich pieniędzy może spadać. Dzieje się tak dlatego, że poziom cen wzrasta: to jest to, co nazywamy inflacją. Pod koniec okresu ważności obligacji, otrzymasz z powrotem zainwestowaną kwotę. Jednakże ta kwota jest warta mniej na koniec okresu, niż na początku. Tak więc, jeśli stopy procentowe nie rekompensują tego, to Twój rzeczywisty zwrot może być ujemny.

Ryzyko walutowe

W niektórych sytuacjach możesz być narażony na ryzyko walutowe. Ma to miejsce kiedy kupujesz obligacje w obcej walucie. Gdy wartość Twojej własnej waluty spadnie, to możesz ponieść stratę na swojej inwestycji. Dlatego zwróć szczególną uwagę na inwestycje w obligacje notowane w obcej walucie.

Ryzyko zawarcia umowy i rentowność obligacji

Największym ryzykiem, które jest związane z inwestowaniem w obligacje jest nieodzyskanie pożyczonej kwoty. Ryzyko i zwrot są zawsze ze sobą powiązane: gdy ryzyko obligacji jest wyższe, to stopa procentowa również będzie wyższa, dlatego też właśnie inwestorzy są skłonni pożyczać pieniądze tylko wtedy, gdy otrzymają rekompensatę za ryzyko, na które są narażeni.

Kiedy dopiero zaczynasz kupować obligacje, to możesz skorzystać z danych z raportu o wiarygodności kredytowej wystawionego przez agencje takie jak „Standard & Poors”, „Moody’s i Fitch”. Status AAA oznacza, że inwestycja jest bardzo bezpieczna, a status DDD niestety oznacza duże niebezpieczeństwo. W ten sposób można ocenić i przewidzieć ryzyko związane z daną obligacją. Na stronie Standard & Poor można przejrzeć aktualne recenzje firm i rządów.

Standard and Poor

Teraz już dokładnie wiesz czym są obligacje. Ale czy wiesz też, jak inwestować w obligacje? W artykule inwestowanie w obligacje przyjrzymy się bliżej inwestowaniu w obligacje.

Autor

admin Avatar
O

Kiedy miałem 16 lat, potajemnie kupiłem swoje pierwsze akcje. Od tego "momentu, który przepełniał mnie dumą" zarządzam akcje.pl od ponad 10 lat. Moim celem jest edukowanie ludzi na temat wolności finansowej. Po tym, jak ukończyłem studia z zakresu administracji biznesowej i psychologii postanowiłem poświęcić cały swój czas na rozwój tej strony. Uwielbiam podróżować, więc pracuję z całego świata. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o akcje.pl! Jeśli masz jakieś pytania, to nie wahaj się i zostaw komentarz pod tym artykułem.