Jak inwestować w Obligacje?

Inwestowanie w obligacje może być interesujące dla inwestora, który poszukuje stosunkowo bezpiecznej inwestycji. W tym artykule omówimy, jak można zarobić na obligacjach. W tym przewodniku dla początkujących inwestorów w obligacje dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć, aby zacząć swoją przygodę z handlem!

Czym są obligacje?

Obligacje są pożyczkami udzielanymi na przykład przez firmę lub rząd. Kiedy kupujesz obligację, to tak jakbyś pożyczał pieniądze tej organizacji. W zamian za to zazwyczaj otrzymujesz odsetki. Takie odsetki są nazywane również obligacjami kuponowymi (ang. coupon rate).

Jak inwestować w obligacje?

Rozważasz inwestycję w obligacje, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Na tej stronie poczujesz się jak ryba w wodzie. W skrócie omówimy różne sposoby inwestowania w obligacje.

Jak kupić obligacje?

Najbardziej bezpośrednim sposobem inwestowania w obligacje jest po prostu ich zakup. Obligacje można kupić za pośrednictwem internetowego brokera. Jest to strona, na której możesz kupować i sprzedawać instrumenty finansowe.

Jedną z najlepszych stron, na których można kupić obligacje, jest eToro. Na eToro nie płacisz żadnych prowizji, więc możesz również zarabiać z obligacji o mniejszych sumach inwestycyjnych. Chcesz wypróbować te możliwości? Jeśli tak, to skorzystaj z poniższego przycisku, aby założyć darmowe konto w eToro:

Kupowanie obligacji na eToro jest bardzo łatwy. Najpierw za pomocą pola wyszukiwania wybierasz obligację, którą chcesz kupić. Po znalezieniu obligacji, w którą chcesz zainwestować, możesz złożyć zlecenie rynkowe. Za pomocą zlecenia rynkowego (ang. market order) kupujesz bezpośrednio obligację po najlepszej cenie. Czy chcesz kupić obligację tylko po określonej cenie? Jeśli tak, to należy użyć zlecenia typu limit (ang. limit order).

Subskrypcja obligacji

Nie wszystkimi obligacjami można handlować przy pomocy brokera. Wiele obligacji jest emitowanych bezpośrednio przez instytucję w celu pozyskania pieniędzy. Na przykład, deweloper może wyemitować obligacje w celu pozyskania wystarczającej ilości pieniędzy na nowy projekt budowlany.

W takim przypadku zapisujesz się na nową emisję obligacji. Kiedy to zrobisz, otrzymasz tyle obligacji, ile chcesz kupić po cenie oferty. Poświęć więcej czasu na rozeznanie, jeśli chcesz zasubskrybować emisję obligacji od nieznanej firmy. Kiedy firma stojący za emisją obligacji zbankrutuje, to stracisz wszystkie swoje pieniądze.

subskrypcja_obligacji

Inwestowanie w fundusze ETF

Nawet w przypadku obligacji mądrze jest zdywersyfikować się w jak największym stopniu. Można to zrobić kupując fundusze ETF lub wymieniając się funduszami handlowymi. Są to fundusze, które inwestują pieniądze inwestorów w zbiórkę obligacji. Pozwala to na bezpośredni zakup wybranych obligacji za stosunkowo niewielką sumę pieniędzy. Kiedy kupujesz ETF, ważne jest, aby sprawdzić, czy istnieje wystarczająca dywersyfikacja pomiędzy obligacjami. Nie wszystkie fundusze ETF kupują różne obligacje.

Najlepszym brokerem do inwestycji w ETF jest eToro. Na platformie eToro nie płacisz prowizji, kiedy inwestujesz w ETF, dzięki czemu możesz osiągnąć większy zysk. Skorzystaj z poniższego przycisku, aby bezpośrednio otworzyć darmowe konto demonstracyjne:

Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty.Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty.

etoro_inwestycja_w_obligacje

W które fundusze obligacji europejskich mogę inwestować?

 • iShares Core € Govt Bond UCITS ETF: Ten fundusz śledzi zyski z obligacji rządowych krajów strefy euro.
 • De Think iBoxx Government Bond UCITS ETF (TGBT): Ten fundusz śledzi również obligacje rządowe, łącznie 25. Celem jest śledzenie Market iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.
 • De Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF (TAT): Ten fundusz śledzi obligacje rządowe o minimalnym ratingu AA i stara się śledzić Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index.
 • De Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF (TAT): Ten ETF śledzi również obligacje rządowe, ale tym razem z ratingiem co najmniej AA. Celem funduszu jest śledzenie Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index.

Fundusze inwestujące w obligacje korporacyjne

 • iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (IEAG): ten fundusz śledzi obligacje rządowe i korporacyjne emitowane w euro, które są stosunkowo bezpieczne.
 • De iShares Core € Corp Bond USCITS ETF (IEAA): ten fundusz jest następcą dobrze ocenianych obligacji korporacyjnych emitowanych w euro.

Obligacje Stanów Zjednoczonych

De iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (LBTE): fundusz ten jest denominowany w dolarach i obejmuje amerykańskie obligacje rządowe o okresie trwania od jednego do trzech lat.

Co chciałbyś wiedzieć na temat obligacji?

Jak mogę zarabiać pieniądze na obligacjach?

Kiedy inwestujesz w obligacje, to oczywiście chcesz osiągnąć pozytywny zwrot. Istnieją dwa sposoby, dzięki którym można zarobić pieniądze na obligacjach.

1: zysk na kursie walutowym

Ceny obligacji cały czas się wahają. Swobodnie można handlować większością obligacji, a podaż i popyt kształtują ich cenę. Jeśli kupisz obligację w odpowiednim czasie, to możesz osiągnąć dodatni zwrot, sprzedając ją po wyższej cenie.

2: płatność odsetek

W przypadku większości obligacji otrzymasz płatność odsetek. Cyklicznie będziesz otrzymywał stałą kwotę odsetek. Dzięki temu, że będziesz inwestował pieniądze w obligacje, będziesz mógł uzyskać stały i dość pewny dochód z inwestycji. Alternatywnie, możesz to zrobić inwestując w akcje, które wypłacają duże dywidendy.

Jak działają obligacje?

Obligacje to inteligentny sposób na pozyskanie pieniędzy przez firmy i rządy. Już w 1624 roku holenderski zarząd wodny wyemitował pierwszą obligację o wartości 1,200 guldenów holenderskich. Nawet do dzisiaj posiadacze tej wieczystej obligacji ciągle otrzymują odsetki. Podstawowa zasada działania tej obligacji niewiele się zmieniła na przestrzeni lat.

Kiedy firma chce zebrać pieniądze, to wypisuje obligację i mogą być one emitowane w różnych okresach czasu. Czas trwania wskazuje, po ilu latach kwota pożyczki zostanie spłacona. Jeśli okres ten wynosi 10 lat, to całkowita kwota pożyczki zostanie zwrócona po upływie tych właśnie 10 lat.

Stopy procentowe mogą się znacznie różnić. Nie każda obligacja będzie płacić ten sam procent odsetek. Moment, w którym wypłacane są odsetki również się różni. Ostatecznie o wartości rynkowej obligacji decyduje jej emitent. Nie zawsze dzieje się to przy wartości nominalnej obligacji. Wartością nominalną jest kwota wykupu na koniec terminu wykupu. Dostępne są następujące opcje:

 • Po cenie nominalnej: w 100 % wartości nominalnej
 • Poniżej średniej: wyemitowane za mniej niż 100% wartości nominalnej
 • Powyżej średniej: wyemitowane za więcej niż 100% wartości nominalnej

Ile wynosi oprocentowanie obligacji?

Firmy i rządy mogą określić, ile procent dają od każdej obligacji. Jeśli jednak zapewnią one nieatrakcyjne oprocentowanie obligacji, to nikt ich nie kupi. Stopa procentowa będzie więc zawsze zależała od sytuacji na rynku. Poniżej omówimy trzy czynniki, które wpływają na wysokość oprocentowania obligacji.

Rynek stóp procentowych

Banki centralne określają rynek stóp procentowych, po której banki mogą pożyczać pieniądze. Ta stopa procentowa określa następnie pośrednio wysokość odsetek, jakie ludzie otrzymują na swoim koncie oszczędnościowym. Gdy rynek stóp procentowych jest wysoki, to oprocentowanie obligacji będzie musiało być jeszcze wyższe. Nie da się ukryć, że obligacje są produktami inwestycyjnymi obarczonymi pewnym ryzykiem. Jeśli natomiast stopa procentowa jest niska, to oprocentowanie obligacji będzie również niższe.

Czas trwania pożyczki

Kiedy idziesz do banku i chcesz pożyczyć pieniądze, to stopa procentowa wzrasta, gdy chcesz otrzymać pożyczkę na dłuższy okres czasu. Jakby nie patrzeć, istnieje większa szansa, że w międzyczasie stopa procentowa wzrośnie, a wtedy pożyczkodawca będzie w niekorzystnej sytuacji. Ta sama zasada odnosi się do obligacji. Kiedy termin jest dłuższy, otrzymujesz wyższe oprocentowanie. Taka sytuacja nie występuje tylko w wyjątkowej sytuacji odwrotnej krzywej procentowej.

Wiarygodność kredytowa

Ostatecznie istotnym czynnikiem przy ustalaniu oprocentowania obligacji jest jej zdolność kredytowa. Zawsze istnieje niewielka szansa, że kontrahent nie będzie w stanie spłacić kwoty kredytu. W przypadku niektórych obligacji ryzyko to jest małe: pomyślmy na przykład o obligacjach wyemitowanych przez rząd. Z drugiej strony, obligacje korporacyjne są bardziej ryzykowne. Obligacje o niższym ratingu kredytowym mają wyższą stopę procentową. W ten sposób otrzymujesz rekompensatę za wyższe ryzyko.

Jak ustalana jest cena obligacji?

Obligacje są przedmiotem obrotu giełdowego po cenie rynkowej. Cena ta różni się od ceny, po której obligacje zostały pierwotnie wyemitowane. Atrakcyjność obligacji zależy w dużej mierze od rynku stóp procentowych.

Gdy rynkowa stopa procentowa wzrasta, to ceny zaległych obligacji spadają. Wyemitowane nowe obligacje są wtedy bardziej atrakcyjne, ponieważ ich stopa procentowa jest wyższa.

Jeżeli natomiast rynkowa stopa procentowa spadnie, to ceny pozostających do spłaty obligacji wzrosną. Aktualne obligacje płacą wtedy wyższe odsetki niż obligacje obecnie emitowane i otrzymasz wtedy wyższą roczną wypłatę odsetek niż stopa rynkowa.

Termin rozliczenia ma również wpływ na to, jak silnie zmieniają się ceny obligacji. Jeśli okres ten jest dłuższy, to cena obligacji będzie się bardziej zmieniać wraz ze zmianą rynkowej stopy procentowej. W takim przypadku wpływ zmiany stopy procentowej jest dużo silniejszy. W przypadku dłuższego terminu rozliczenia, wyższa lub niższa kwota odsetek jest wypłacana okresowo przez dłuższy okres czasu.

Jakie są ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje?

Inwestowanie w obligacje wiąże się z koniecznym ryzykiem. Najważniejsze ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje to ryzyko stopy procentowej, dłużnika oraz rynkowe. Przyjrzyjmy się teraz pokrótce, czym są dokładnie te rodzaje ryzyka.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej jest ryzykiem związane z tym, że wzrośnie rynkowa stopa procentowa. Stopa procentowa obligacji pozostaje taka sama przez cały okres jej trwania. W momencie wzrostu rynkowej stopy procentowej obligacja staje się mniej atrakcyjna, w wyniku czego cena obligacji będzie spadać. Następnie spada stopa zwrotu z inwestycji.

Ryzyko dłużnika

Ryzyko dłużnika lub kontrahenta związane jest z wiarygodnością kredytową emitenta obligacji. W sytuacji dosyć mało prawdopodobnej, kiedy kontrahent ogłosi upadłość, to możesz stracić pełną kwotę depozytu. Na szczęście zdarza się to bardzo rzadko, szczególnie w przypadku obligacji, które są bezpieczne.

Ryzyko rynkowe

W zależności od sytuacji rynkowej, popyt na obligacje może się zmniejszyć. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy inne produkty inwestycyjne przynoszą średnio znacznie wyższy zwrot. Gdy popyt na obligacje jest mniejszy, to cena wtedy spadnie.

Jakie są rodzaje obligacji?

Istnieją różne rodzaje obligacji. Należy pamiętać, że nie wszystkie obligacje są tak samo ryzykowne. Obligacje możemy podzielić na:

 • Obligacje rządowe: te obligacje są emitowane przez państwo.
 • Obligacje firmowe: te obligacje są emitowane przez firmy.
 • Obligacje wysokodochodowe: obligacje firm nieposiadających zdolności kredytowej o wysokim oprocentowaniu.
 • Zadłużenie na rynku wschodzącym: obligacje firm i rządów z krajów wschodzących.

Obligacje rządowe niosą ze sobą niewielkie ryzyko lub nie niosą ze sobą żadnego ryzyka, podczas gdy zadłużenie rynków wschodzących niesie ze sobą duże ryzyko. Różnice w otrzymywanych odsetkach są więc duże. Od najbezpieczniejszych obligacji czasami trzeba zapłacić odsetki, podczas gdy od najbardziej niebezpiecznych obligacji czasami otrzymuje się aż 9 lub 10 procent odsetek rocznie.

Aby sprawdzić zdolność kredytową obligacji wystarczy spojrzeć na jej rating. Rating wskazuje, jak bardzo wiarygodna jest dana obligacja. Firmy takie jak Standard & Poor’s i Fitch wskazują za pomocą liter, na ile wiarygodna jest dana obligacja. Obligacje z ratingiem AAA są najbezpieczniejsze, a obligacje z ratingiem D są bardzo ryzykowne. Przed zainwestowaniem w obligację warto sprawdzić jej wiarygodność kredytową.

inwestowanie_w_obligacje

Czym różnią się rodzaje obligacji?

Większość ludzi inwestuje w obligacje o stałym oprocentowaniu. Dzięki temu typowi obligacji otrzymujesz okresowo stałą stopę procentową. Dostępnych jest bardzo dużo różnych obligacji. Przyjrzyjmy się kilku innym typom obligacji, w które można zainwestować.

Obligacje Zamienne

Ten rodzaj obligacji jest emitowany przez firmy. Z obligacją zamienną (ang. convertible bond) Ty jako inwestor nie otrzymasz zwrotu pieniędzy pod koniec terminu. Zamiast tego, otrzymujesz stałą liczbę akcji na obligację. Szczególnie interesujące jest inwestowanie w obligacje zamienne, gdy masz duże zaufanie do ceny akcji spółki.

Obligacja zerokuponowa

Obligacja zerokuponowa (ang. Zero-Coupon Bond) nie podlega oprocentowaniu. Cena za ten typ obligacji jest zatem niższa od kwoty, którą otrzymasz na koniec terminu wykupu. Wówczas zwrot składa się z różnicy między ceną zakupu obligacji a kwotą, którą otrzymasz w dniu upływu terminu wykupu.

Obligacje podporządkowane

Obligacje podporządkowane (ang. Subordinated bonds) są bardziej ryzykowne niż „normalne obligacje”. Z obligacją podporządkowaną otrzymasz swoje pieniądze dopiero w przypadku upadłości firmy, po tym jak wszyscy zwykli posiadacze obligacji otrzymają swoje pieniądze. Za to wyższe ryzyko otrzymasz zazwyczaj wyższe oprocentowanie.

Obligacje indeksowane

W przypadku obligacji indeksowanych (ang. Indexed bonds), stopa procentowa zmienia się wraz z inflacją, w związku z czym ryzyko dla inwestora jest nieco niższe. Jednak jako inwestor otrzymujesz wynagrodzenie za podjęcie takiego ryzyka. Z tego powodu zysk z kapitału będzie niższy w przypadku takich obligacji.

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu

Dla tego typu obligacji stopa procentowa nie jest stała. Przykładowo stopa procentowa może zmieniać się wraz ze stopą rynkową. Przy zakupie tego typu obligacji zwróć szczególną uwagę, czy jest prawdopodobne, że stopa procentowa będzie poruszać się we właściwym kierunku. Jeśli tak nie jest, to lepiej kupić inną obligację.

Spekulacje na rynku obligacji

Bonds often have a safe image. This certainly does not have to be the case. For the more adventurous investor, there are the high-yield bonds or junk bonds. With an assessment below BBB, the risk of bankruptcy is much higher. As an investor you will receive a much higher interest percentage for these riskier types of bonds.

Bardzo często obligacje kojarzą się z czymś bezpiecznym, ale niestety w rzeczywistości nie wygląda to tak kolorowo. Dla bardziej odważnych inwestorów są to obligacje typu high-yield (ang. high-yield bonds) lub obligacje śmieciowe. (ang. junk bonds) Przy ocenie poniżej BBB, ryzyko bankructwa jest znacznie wyższe, ale jako inwestor otrzymujesz znacznie wyższe oprocentowanie dla tych bardziej ryzykownych typów obligacji.

Zanim zainwestujesz w tego typu ryzykowne obligacje, to niezmiernie jest ważne, abyś dokładnie sprawdził daną firmę. Jakby nie patrzeć, kiedy firma całkiem zbankrutuje, możesz stracić pełną kwotę swojej inwestycji.

Obligacje z ujemnym oprocentowaniem, po co je kupować?

W dzisiejszych czasach istnieją również obligacje z ujemnym oprocentowaniem. Przy takich obligacjach to Ty musisz płacić pieniądze, żeby ją utrzymać.

Inwestorzy nadal kupują taki rodzaj obligacji, ponieważ spodziewają się, że stopa procentowa jeszcze bardziej spadnie. W takiej sytuacji cena takich obligacji będzie wtedy rosła, dzięki czemu nadal będzie można osiągnąć dodatni zwrot.

Osobiście nigdy jednak nie zainwestowałbym w coś, co wymagałoby ode mnie wypłacenia pieniędzy. Zamiast tego wolałbym zainwestować moje pieniądze w jakieś akcje o zwiększonym ryzyku.

Rynek obligacji i jego rozwój

Pokażemy na przykładzie jak działa inwestowanie na rynku obligacji. W pierwszym przykładzie chcemy kupić obligację fikcyjnej spółki, której stopa procentowa wynosi 5%. Kupujemy obligację i co miesiąc otrzymujemy wypłatę odsetek w wysokości 5%. Po zakupie obligacji zaczynają pojawiać się negatywne informacje: spółka wydaje się na skraju bankructwa. Ludzie masowo sprzedają swoje obligacje, bo boją się stracić całą swoją inwestycję.

Pomimo tego, że ludzie sprzedają obligacje, nadal co miesiąc otrzymujemy odsetki w wysokości 5%. W końcu firmie udaje się stanąć na nogi i na koniec terminu otrzymujemy z powrotem zainwestowaną kwotę.

W drugim przykładzie, kupujemy obligacje podczas kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Decydujemy się na inwestowanie w obligacje rządowe, ponieważ istnieje na rynku duża niepewność. Banki centralne obniżają oprocentowanie, więc można by się spodziewać, że oprocentowanie obligacji spadnie. Okazuje się jednak, że jest całkiem inaczej. Ludzie boją się, jakie będą skutki kryzysu, który powoduje gwałtowny wzrost oprocentowania obligacji. Kupujemy obligacje rządowe o wyższym oprocentowaniu i mamy nadzieję, że w przyszłości osiągniemy z tego dobry zwrot.

Jak zapewne zauważyłeś, istnieje wiele czynników, które odgrywają rolę przy inwestowaniu w obligacje. Cena obligacji z pewnością nie jest jedynym ważnym czynnikiem. Bardzo istotne może być również oprocentowanie obligacji. Kiedy stopa procentowa jest wysoka, można wykorzystać obligacje do uzyskania stałego dochodu.

Zapewnij wystarczającą dywersyfikacje

Ważną wskazówką przy inwestowaniu w obligacje jest to, żeby zapewnić wystarczającą dywersyfikację. Gdy kupujesz obligacje od firm, mądrze jest robić to w różnych sektorach. Na przykład rosnąca cena ropy naftowej może być korzystna dla firmy takiej jak Shell i katastrofalna dla firmy takiej jak Air France-KLM. Ceny obligacji Shell mogą wzrosnąć, podczas gdy ceny takich firm jak Air France-KLM zaczną spadać.

Wskazana jest również dywersyfikacja pomiędzy różnymi produktami inwestycyjnymi. Gdy obligacje radzą sobie dobrze, akcje często osiągają gorsze wyniki. Dotyczy to również odwrotnej sytuacji. Inwestując zarówno w akcje, jak i w obligacje, zapewniasz sobie bardziej stabilny i bezpieczny zwrot z inwestycji. Chcesz wiedzieć więcej na temat inwestowania w akcje? Przeczytaj nasz artykuł na ten temat:

Jakie są zalety inwestowania w obligacje?

Inwestowanie w obligacje może być korzystne z kilku powodów. Przyjrzyjmy się, jakie są największe zalety płynące z inwestowania w obligacje:

Jest to względnie bezpieczne

Obligacje są stosunkowo bezpieczną inwestycją. Cena obligacji często zmienia się mniej intensywnie niż cena akcji. Co więcej, nawet jeśli cena jest niższa, to i tak otrzymasz taką samą kwotę odsetek.

Otrzymujesz dochód

Na obligacjach otrzymujesz okresową płatność odsetkową. Pozwala to na uzyskanie dodatkowego dochodu, dzięki któremu możesz je zainwestować w przyjemne dla Ciebie rzeczy.

Dywersyfikacja

Inwestując w obligacje, można rozłożyć ryzyko całego portfela inwestycyjnego. Akcje osiągają lepsze wyniki w dłuższej perspektywie czasowej. Dobre wyniki nie występują raczej w przypadku krótkiego czasu. Inwestując również w obligacje, redukujesz niestabilność całego portfela.

Czy warto inwestować w obligacje?

To, czy mądrze jest inwestować w obligacje, zależy w dużej mierze od Twojej osobistej sytuacji. Obligacje są stosunkowo bezpiecznym i defensywnym produktem inwestycyjnym, dlatego też obligacje są bardziej popularne wśród starszych doświadczonych inwestorów. Kiedy zbliża się Twoja emerytura i wiesz, że za parę lat Twój czas może dobiec końca, to chcesz mieć do dyspozycji stałą kwotę. Inwestując w obligacje, jesteś prawie pewny, że pod koniec otrzymasz z powrotem określoną kwotę.

Niestety, ale ceny akcji potrafią gwałtownie się zmieniać, dlatego też nie jest wcale pewne, że za kilka lat odzyskasz kwotę swojej inwestycji. Akcje są bardziej odpowiednie dla inwestorów, którzy mają dużo czasu. Pamiętaj, że w dłuższym okresie, akcje przynoszą dużo lepsze zyski niż obligacje.

Należy się zastanowić, w jakim stopniu jesteś skłonny do podejmowania ryzyka. Jeśli dysponujesz większą ilością czasu i chcesz podjąć większe ryzyko, to możesz zainwestować znaczną część swoich pieniędzy w akcje.

Strategia: drabina obligacji (ang. Bond ladder)

Kiedy zdecydujesz się zainwestować w obligacje, interesujące może być zbudowanie tzw. drabiny obligacji (ang. bond ladder). Wtedy inwestujesz swoje pieniądze w obligacje o różnych terminach zapadalności. Możesz zainwestować część swoich pieniędzy w obligację, której termin wykupu wynosi ponad 5 lat, a kolejną część w obligację, której termin wykupu wynosi ponad 10 lat.

Kiedy rynkowa stopa procentowa wzrasta, zapobiega to uwięzieniu wszystkich Twoich pieniędzy w tej samej obligacji na dłuższy okres. Po 5 latach możesz zainwestować część swoich pieniędzy całkowicie gdzieś indziej.

Jak bezpiecznie inwestować w obligacje?

Oczywiście trzeba pamiętać, że inwestowanie nigdy nie jest w pełni bezpieczne, w końcu jako inwestor otrzymujesz wynagrodzenie za podjęcie ryzyka. Jeśli jednak Twoje podejście do inwestycji jest mądre, to można znacznie bezpieczniej inwestować w obligacje.

Istotne jest, aby najpierw wybrać dobrą stronę do zakupu obligacji. Nie warto inwestować w nieuczciwych firmach brokerskich: jeśli to zrobisz, istnieje szansa, że stracisz całą kwotę inwestycji na rzecz oszusta. W naszym przeglądzie porównawczym brokerów od razu zobaczysz, gdzie można bezpiecznie inwestować.

Ważne jest również właściwe sprawdzenie zdolności kredytowej firmy. Jeśli firma ma dobry wynik, to jest to już dobry znak dla bezpiecznej inwestycji. Należy jednak sięgnąć nieco głębiej i zbadać, czym zajmuje się strona stojąca za obligacją. Pamiętaj, że firmy ratingowe też czasami się mylą. Dobrym przykładem tego są ich pozytywne oceny obligacji hipotecznych, które ostatecznie doprowadziły do kryzysu kredytowego z 2008 roku.

Film Wideo: czym są obligacje?

Jakie obligacje wybrać?

Jest to jedno z takich pytań, na które nie możemy jednoznacznie odpowiedzieć. Jeśli jesteś skłonny podjąć duże ryzyko, to inwestycja w obligację o wysokiej rentowności może być dla Ciebie interesująca, a jeśli szukasz bardzo bezpiecznej inwestycji, to możesz rozważyć inwestycję w obligację rządową.

To nie zmienia faktu, że mądrze jest przeprowadzić odpowiednie badanie sytuacji na rynku. Najpierw należy przewidzieć, co Twoim zdaniem stanie się z rynkową stopą procentową, ponieważ to ona ma silny wpływ na ceny obligacji.

Jeśli uważasz, że rynkowa stopa procentowa spadnie, to zakup obligacji staje się dla Ciebie jeszcze bardziej interesujący. A może myślisz, że rynkowa stopa procentowa będzie rosła? Wtedy lepiej chwilę poczekać, zanim dokonasz zakupu.

Czym różnią się akcje od obligacji?

Obligacje i akcje są jednymi z najbardziej znanymi produktami inwestycyjnymi, jednak nie wszyscy rozumieją, jakie są między nimi różnice. Kiedy kupujesz akcję, natychmiast stajesz się jej współwłaścicielem. Możesz wziąć udział w zgromadzeniu akcjonariuszy i masz prawo do otrzymania części zysków w formie dywidendy.

Kiedy kupujesz obligację, nie jesteś współwłaścicielem spółki i przez to nie jesteś mile widziany na zgromadzeniu spółki i nie otrzymujesz żadnych dywidend. Masz jedynie prawo do wypłaty odsetek, a na koniec okresu ważności Twoja obligacji automatycznie wygasa. Na szczęście w przypadku bankructwa, masz prawo do otrzymania pieniędzy, zanim otrzymają je udziałowcy, dzięki czemu obligacja jest mniej ryzykowna.

Autor

admin Avatar
O

Kiedy miałem 16 lat, potajemnie kupiłem swoje pierwsze akcje. Od tego "momentu, który przepełniał mnie dumą" zarządzam akcje.pl od ponad 10 lat. Moim celem jest edukowanie ludzi na temat wolności finansowej. Po tym, jak ukończyłem studia z zakresu administracji biznesowej i psychologii postanowiłem poświęcić cały swój czas na rozwój tej strony. Uwielbiam podróżować, więc pracuję z całego świata. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o akcje.pl! Jeśli masz jakieś pytania, to nie wahaj się i zostaw komentarz pod tym artykułem.