Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są obecnie bardzo popularne. Wcale nas to nie dziwi, ponieważ o wiele łatwiej jest inwestować w fundusz inwestycyjny niż w akcje. Ale czym jest tak naprawdę fundusz inwestycyjny? I na co należy zwracać uwagę wybierając konkretny fundusz? W tym artykule będziesz mógł przeczytać wszystko, co powinieneś wiedzieć o funduszach inwestycyjnych.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to fundusz, który inwestuje w imieniu dużej grupy klientów. Wiele funduszy inwestuje w pakiet akcji lub obligacji. Istnieją również fundusze, które koncentrują się na innych produktach inwestycyjnych, takich jak instrumenty pochodne. Kiedy zdeponujesz część środków w ramach funduszu inwestycyjnego, otrzymasz udział. Jeśli wszystko pójdzie dobrze z inwestycjami funduszu to osiągniesz pozytywny zwrot.

W jaki sposób mogę zainwestować w fundusz inwestycyjny?

Jeśli chcesz, to możesz inwestować na własną rękę w fundusz inwestycyjny, ale będziesz to musiał zrobić u brokera. Broker to strona, która może pomóc w realizacji zakupu i sprzedaży produktów inwestycyjnych. Możesz zdecydować się na aktywne inwestowanie w wartości funduszy inwestycyjnych lub na zakup długoterminowych udziałów.

Spekuluj na temat ceny ETF.

Możesz zdecydować się na spekulację na temat ceny ETF, dzięki czemu będziesz uczestniczył w handlu na krótki czas. Można też spekulować na spadku rynku. Poprzez krótką sprzedaż funduszu można uzyskać pozytywny wynik, gdy rynki się załamują, jedna należy pamiętać, że podczas inwestycji możesz zarobić dużo pieniędzy, ale także sporo ich stracić. Zawsze istnieje ryzyko związane z handlem, dlatego miej na uwadze, że możesz stracić swoje pieniądze, szczególnie jeśli nie jesteś zaznajomiony z brokerem lub instrumentem, którym chcesz handlować. Dobrą firmą do aktywnego handlowania cenami ETF jest Plus500. Możesz za darmo wypróbować różne możliwości wykorzystując do tego konto demonstracyjne:

82% inwestorów detalicznych, posiadających konta u tego dostawcy usług, ponosi stratę inwestując poprzez kontrakty CFD. Powinieneś dokładnie przemyśleć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.82% inwestorów detalicznych, posiadających konta u tego dostawcy usług, ponosi stratę inwestując poprzez kontrakty CFD. Powinieneś dokładnie przemyśleć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Nabycie udziałów w funduszu inwestycyjnym

Większość ludzi decyduje się na długoterminowe inwestycje w fundusz inwestycyjny. Kiedy wpłacasz pieniądze w ramach funduszu inwestycyjnego, otrzymujesz udział. Gdy uczestniczysz w funduszu, będziesz mógł uzyskać częściowy przychód. Chcesz wiedzieć, gdzie możesz kupić najtańszy udział w funduszu inwestycyjnym? Kliknij na poniższy przycisk, aby porównać najlepszych brokerów do kupowania udziałów w funduszach inwestycyjnych:

Różne rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne są dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach. Większość funduszy ma określony punkt ciężkości. Fundusz może na przykład koncentrować się na konkretnym sektorze lub regionie. Innym rodzajem funduszu są takie, które koncentrują się na jednym produkcie inwestycyjnym. Poniżej omawiamy różne rodzaje funduszy inwestycyjnych:

  • Fundusze akcyjne: fundusze te inwestują w pakiet akcji.
  • Fundusze obligacji: fundusze te inwestują w obligacje lub pożyczki.
  • Fundusze mieszane (ang. mixed funds): te fundusze dywersyfikują swoje inwestycje w akcje i obligacje.
  • Fundusze hedgingowe: fundusze te spekulują na rynku instrumentami pochodnymi.

W jaki sposób działa fundusz inwestycyjny?

Zasada działania funduszu inwestycyjnego jest bardzo prosta. Fundusz inwestycyjny stara się zebrać jak najwięcej środków od potencjalnych inwestorów. Ty, jako inwestor, musisz ponieść pewne koszty, aby móc zainwestować w fundusz.

Następnie zarządzający funduszem decyduje, w co zostaną zainwestowane środki. W większości krajów fundusze inwestycyjne muszą udostępniać wszystkim istotne informacje inwestycyjne. Polityka inwestycyjna znajduje się w tych dokumentach. Znajduje się tam przegląd wszystkich rodzajów ryzyka oraz kosztów. Zaleca się uważne przeczytanie tych informacji przed dokonaniem wpłaty do funduszu.

czym-jest fundusz inwestycyjny

Na co muszę zwrócić uwagę przy wyborze funduszu?

Zanim rozpoczniesz poszukiwania właściwego funduszu inwestycyjnego, ważne jest abyś określił, jakie są Twoje własne punkty zainteresowania. Jaki jest twój plan inwestycyjny? Jak długo chciałbyś inwestować? Jakie ryzyko jesteś gotów podjąć? Jeśli odpowiedziałeś na powyższe pytania, to możesz zbadać i porównać niektóre z dostępnych funduszy.

Ważne jest, aby zbadać różne fundusze w celu sprawdzenia w jakie produkty inwestycyjne lokują swoje pieniądze. Czy firma inwestuje np. w akcje lub obligacje? Należy zbadać, jaki jest podział tych produktów w ramach funduszu. Kiedy fundusz inwestuje dużą część swojego kapitału w jedną konkretną akcję, rozkład ryzyka jest bardzo ograniczony.

Ważne jest również zbadanie kosztów funduszu inwestycyjnego. Musisz pokryć koszty zarządzania każdym funduszem, a w niektórych przypadkach będziesz musiał ponieść dodatkowe koszty, jeśli fundusz osiągnie dobre wyniki. Koszty mogą znacznie ograniczyć potencjalne wyniki inwestycyjne, dlatego też zaleca się inwestowanie w fundusz, który pobiera niskie opłaty.

Jaka jest różnica między funduszami otwartymi a zamkniętymi?

Większość funduszy inwestycyjnych to fundusze otwarte i można przyłączyć się do nich w dowolnym momencie. Nowe lokaty zostaną rozłożone na bieżące inwestycje funduszu. Gwarantuje to, że na wyniki dotychczasowych uczestników nie będzie miał wpływu fakt, że ktoś nowy chce się przyłączyć. Większość otwartych funduszy inwestycyjnych może swobodnie handlować na giełdzie.

Niektóre fundusze inwestycyjne są jednak funduszami zamkniętymi i wtedy wysokość udziałów jest ograniczona. Kiedy fundusz się otwiera, inwestorzy mogą się zapisać. Wartość funduszu zamkniętego jest bardziej porównywalna z wartością jednostki uczestnictwa. Wartość w tym konkretnym funduszu jest określana przez podaż i popyt na giełdzie, a nie przez rzeczywistą wartość funduszu. Fundusz zamknięty może być przedmiotem obrotu ze składką..

Ile kosztuje inwestowanie w fundusz?

Kiedy inwestujesz w fundusz, zawsze będziesz musiał pokryć koszty zarządzania. Najtańsze fundusze pobierają procent kosztów w wysokości około 0,5%, podczas gdy inne fundusze mogą pobierać 2%. Pamiętaj o funduszach, które pobierają wysokie opłaty procentowe. Bardzo trudno jest pokonać rynek jako fundusz inwestycyjny, a wysokie koszty transakcji mogą odebrać Ci dużą część zysku.

Oprócz kosztów zarządzania, będziesz musiał pokryć koszty transakcyjne przy zakupie uczestnictwa u swojego brokera. W ten sposób należy dowiedzieć się, ile trzeba będzie zapłacić, aby kupić jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym u swojego brokera.

Jakie są zalety inwestowania w fundusz inwestycyjny?

Inwestowanie w fundusz inwestycyjny ma wiele swoich zalet. Omówimy najważniejsze korzyści płynące z inwestowania w fundusze.

Zróżnicowanie inwestycji

Możesz zdywersyfikować małe inwestycje, korzystając z funduszu inwestycyjnego. Gdy inwestowałbyś 100$ miesięcznie, zdywersyfikowanie inwestycji byłoby bardzo kosztowne.  Za każdym razem musiałbyś płacić te same koszty transakcji.

Korzystając z funduszu inwestycyjnego możesz zdecydować się na inwestycję w wiele akcji lub obligacji za niewielką kwotą. To może znacznie ograniczyć Twoje ryzyko!

Wiedza

Inwestując w fundusz inwestycyjny, można skorzystać z wiedzy zarządzającego funduszem. Przeciętny inwestor zazwyczaj cierpi na brak czasu i posiada ograniczoną wiedzę na temat udziałów. Przeciętny fundusz zatrudnił zespół, który analizuje wszystkie aspekty przez cały dzień. Istnieje szansa, że zespół ten znajdzie dokładnie to, czego ty byś nie znalazł.

Dostęp do egzotycznych rynków

Niektóre rynki lub sektory są raczej niedostępne dla inwestora prywatnego. Bardzo trudne może być na przykład inwestowanie na szeroką skalę w nieruchomości. Podobnie może być z inwestowaniem w nadchodzące rynki z krajów tj. Brazylia i Indie. Wykorzystanie funduszu do inwestycji może zaoszczędzić sporo pieniędzy, a jednocześnie będziesz mógł nadal korzystać z ruchów walutowych tych rynków.

Nieskie koszta

Jeśli wybierzesz fundusz o niskich kosztach transakcyjnych, wiele zaoszczędzisz na swoich inwestycjach. Gdybyś sam kupił każdy z udziałów to kosztowałoby Cię to wiele pieniędzy. Te niższe koszty dają Ci możliwość osiągnięcia wyższego zysku!

Jakie są wady inwestowania w fundusz inwestycyjny?

Inwestycja w fundusz inwestycyjny niestety posiada też swoje wady. W tej części omówimy najważniejsze z nich.

Mniej elastyczne

Kiedy korzystasz z funduszu do inwestowania to w pełni zlecasz zarządzanie swoimi inwestycjami zewnętrznej firmie. Nie będziesz miał wpływu na to, jakie inwestycje będzie przeprowadzał fundusz. Chcesz inwestować w konkretne akcje? W takim przypadku możesz chcieć samemu kupić te akcje u brokera.

Cena funduszu pozostaje daleko w tyle

Cena funduszu inwestycyjnego nie jest zbyt często aktualizowana. Większość funduszy aktualizuje wartość swojego funduszu tylko raz dziennie, a niektóre fundusze aktualizują nawet swoje wyniki tylko raz w tygodniu, raz w miesiącu lub nawet rzadziej. W przypadku większości funduszy możesz więc dołączyć tylko w konkretnym momencie danego dnia.

Ujemna wydajność

Nawet w przypadku funduszy inwestycyjnych, można się natknąć na ujemny zysk. W trudnych ekonomicznie czasach to normalne, że fundusze osiągają słabe wyniki. Nawet fundusze, które twierdzą, że są w stanie pokonać rynek, mogą mieć gorszy wyniki niż zwykle.

Jakie są ryzyka związane z funduszem inwestycyjnym?

Niezależnie od inwestycji istnieje ryzyko, że stracisz pieniądze. Zaryzykujesz spadek wartości zainwestowanych pieniędzy. Rozsądne może być inwestowanie z okresową kwotą. W ten sposób unikniesz inwestowania w fundusz, gdy rynek właśnie osiągnie nowy szczyt.

Jaka jest różnica między aktywnym a pasywnym funduszem inwestycyjnym?

Aktywny fundusz inwestycyjny zawsze próbuje pokonać rynek kupując i sprzedając aktywnie swoje akcje. Ze względu na dużą ilość transakcji i analiz, które muszą być przeprowadzone, koszty zarządzania aktywnym funduszem inwestycyjnym będą znacznie wyższe. W rzeczywistości, większość aktywnych funduszy nie będzie w stanie pokonać rynku.

Bierny fundusz inwestycyjny (znany również jako fundusz indeksowy) nie prowadzi aktywnego handlu. Starają się one jak najdokładniej śledzić konkretny indeks lub rynek. Doskonałym tego przykładem jest fundusz inwestycyjny, który stara się stymulować Dow Jonesa.

Jak powinienem inwestować w fundusz?

Jeśli chcesz zgromadzić duży kapitał to wysoce zalecane jest poszukiwanie funduszu, który rozkłada ryzyko na dużą ilość regionów i produktów inwestycyjnych. Następnie można okresowo wpłacać do funduszu określoną kwotę. W ten sposób unikniesz ryzyka przystąpienia do funduszu w niewłaściwym momencie.

Ten sposób inwestowania może zapewnić Ci wysoką rentowność w dłuższej perspektywie czasowej. Wynika to z siły odsetek złożonych lub odsetek od odsetek. Jeśli zainwestujesz ponownie zyski, które osiągniesz dzięki funduszowi, możliwe będzie osiągnięcie zwrotu w wysokości ponad 1.000.000$ w dłuższym czasie.

Czym jest ETF lub Exchange Traded Fund?

ETF jest funduszem inwestycyjnym, który jest notowany na giełdzie tak samo jak akcje. Możesz kupić lub sprzedać ETF za pośrednictwem swojego brokera. Wartość ETF zmienia się ze względu na zmiany cen bazowych papierów wartościowych.

Czym jest fundusz hedgingowy?

Fundusze hedgingowe są szczególnym rodzajem funduszu inwestycyjnego i charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka. Takie fundusze mogą obracać wszystkimi rodzajami instrumentów pochodnych. Poza tym może zajmować krótkie pozycje przez co może spekulować na spadku cen. Niektóre fundusze hedgingowe stosują dźwignię finansową i mogą częściowo inwestować w pożyczone środki.

Fundusz hedgingowy może potencjalnie osiągać wysokie zyski. Ryzyko związane z inwestowaniem w fundusz hedgingowy jest jednak również znacznie wyższe.

Autor

admin Avatar
O

Kiedy miałem 16 lat, potajemnie kupiłem swoje pierwsze akcje. Od tego "momentu, który przepełniał mnie dumą" zarządzam akcje.pl od ponad 10 lat. Moim celem jest edukowanie ludzi na temat wolności finansowej. Po tym, jak ukończyłem studia z zakresu administracji biznesowej i psychologii postanowiłem poświęcić cały swój czas na rozwój tej strony. Uwielbiam podróżować, więc pracuję z całego świata. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o akcje.pl! Jeśli masz jakieś pytania, to nie wahaj się i zostaw komentarz pod tym artykułem.