Jak mogę interpretować świece japońskie?

Świece japońskie mogą być używane do przewidywania cen par walutowych. Odczytując uważnie świece, można ostatecznie zdecydować, czy mądrze jest kupić (pozycja długa) czy sprzedać (pozycja krótka) parę walutową. W tym artykule omówimy, jak korzystać z świec japońskich. Pokażemy również najczęściej używane i najbardziej popularne wzory pojawiające się w japońskich świecach.

Jak mogę odczytywać świece japońskie?

wyjaśnienie świecy japońskiej

Odczytywanie świec japońskich jest całkiem łatwe. Świeca zawiera o wiele więcej informacji niż normalna linia cenowa.

 • Otwarcie: cena otwarcia
 • Wysoki: najwyższy punkt kulminacyjny w określonym czasie
 • Niski: najniższy punk w określonym czasie
 • Zamknięcie: cena zamknięcia

Z koloru świecy można wyczytać, czy cena poszła w górę czy w dół. Zielone słupki oznaczają, że cena wzrosła, a czerwone słupki, że cena spadła.

Świeca japońska odnosi się do zmian cen w danym okresie czasu. Ten okres, do którego odnosi się słupek, zależy od czasu, w którym analizowany jest wykres. Przykładowo, jeden świecznik może odnosić się do jednej godziny lub całego dnia.

Cień świecy wskazuje przedział cenowy w tym danym okresie czasu: jest on również nazywany cieniem świecy (ang. shadow of the candle). Korpus świecy jest grubą częścią świecy i pokazuje cenę otwarcia i zamknięcia okresu.

Dodatni zielony słupek zawsze otwiera się w dolnej części korpusu i zamyka w górnej części korpusu. Ujemny czerwony słupek zawsze otwiera się w górnej części korpusu i zamyka w dolnej części korpusu.

porównanie wykresów liniowych świecy japońskich

Świece japońskie w porównaniu do zwykłej linii na wykresie dziennym, świece dostarczają więcej informacji.

Informacje, które możemy odczytać ze świecy japońskich

Świece japońskie pokazują nam wiele informacji. Duży korpus wykazuje silny ruch cenowy, podczas gdy mały korpus pokazuje, że nie było prawie żadnego ruchu. Krótki cień pokazuje, że większość aktywności miała miejsce wokół ceny otwarcia i zamknięcia. Z drugiej strony, długi cień pokazuje, że ceny wyszły daleko poza ceny otwarcia i zamknięcia.

W jaki sposób mogę wykorzystać świece japońskie?

Świece japońskie są również nazywane akcją cenową (ang. price action). Dzięki akcji cenowej można zobaczyć, jak rozwija się walka pomiędzy kupującymi i sprzedającymi na rynku. W każdym momencie istnieje równowaga pomiędzy liczbą kupujących i sprzedających na rynku. Cena jest stale dostosowywana, aby zapewnić utrzymanie tej równowagi.

Gdy przy danej cenie liczba nabywców wzrasta, to również i cena wzrasta, aby zapewnić wystarczającą podaż. Świece w piękny sposób prezentują te zmiany. Kiedy zrozumiesz, w jaki sposób odczytywać świeczniki, to będziesz mógł analizować walkę pomiędzy kupującymi i sprzedającymi.

Kiedy kupujący mają przewagę, to jest wtedy sens, żeby dokonywać zakupu. Niestety, jeśli sprzedający mają przewagę, to mądrze jest wtedy sprzedać. Wskazane jest jednak, aby zawsze opierać swoje decyzje na wielu różnych źródłach informacji. Przykładowo, zobacz, czy akcja cenowa odbywa się na ważnym poziomie horyzontalnym. W ten oto sposób zwiększy się szansa na osiągnięcie dobrego wyniku z inwestycji!

Dlaczego powinienem korzystać ze świec japońskich, zamiast z wykresów liniowych?

Profesjonalni inwestorzy wolą świece od wykresów liniowych, ponieważ na świecach dużo łatwiej można dostrzec schematy. Kiedy możesz właściwie przeanalizować świece, to masz możliwość znalezienia punktu zwrotnego na wykresie. Inwestorzy chcą sprzedać w najniższym punkcie, a kupić w najwyższym. W dalszej części tego artykułu będziesz mógł przeczytać, jak możesz interpretować świece japońskie.

Co mogą wskazywać świece japońskie?

 • Ciągłość: Tendencja utrzymuje się bez żadnych problemów
 • Odwrócenie trendu: trend odwraca się z wzrostu do spadku lub na odwrót
 • Niezdecydowanie: Bitwa pomiędzy kupującymi i sprzedającymi jest niezdecydowana.
Wskazówka: byczy & niedźwiedzi:Trend byczy oznacza wzrost, a niedźwiedzi oznacza spadek.

Świece japońskie, które wskazują ciągłość trendu

niedźwiedzi byczy słupek ciągłości

Byczy i niedźwiedzi słupek ciągłości wskazują na kontynuację tego trendu. Omawiamy byczy słupek ciągłości. W przypadku niedźwiedziego słupka ciągłości obowiązują te same, ale odwrócone cechy.

Bykowy słupek ciągłości jest silnym sygnałem, że trend będzie się utrzymywał. Po byczym słupku ciągłości jest szansa, że cena będzie się dalej przesuwać w tym samym kierunku.

Słupek jest mocniejszy, gdy otwarcie znajduje się w pobliżu najniższego punktu słupka, a zamknięcie jest w pobliżu najwyższego punktu. Wtedy ruch wzrastający jest bardzo silny i prawie nie napotyka na opór sprzedawców. Na obrazku widzisz zarówno przykład byczego paska ciągłości, jak i niedźwiedziego paska ciągłości.

Trzy metody spadające & wzrostowe

Spadające i wzrostowe trzy metody pokazują progresję trendu byczego lub niedźwiedziego.

Trend byczy, który możesz zobaczyć po lewej stronie, nazywany jest wzrastającą trzema metodami świecą japońską. Składa się ona z trzech krótkich czerwonych świecy umieszczonych pomiędzy dwoma długimi zielonymi świecami. Formacja ta pokazuje, że pomimo pewnej presji ze strony sprzedających, kupujący wciąż mają wyraźną kontrolę.

Trend niedźwiedzi znajdujący się po prawej stronie nazywany jest spadającym wzorem trzech metod. Tutaj widzisz tylko trzy małe zielone korpusy pomiędzy dwoma dużymi czerwonymi świecami. Tutaj możesz zobaczyć, że pomimo pewnej presji ze strony kupujących, sprzedający utrzymywali kontrolę. Oba wzory są wzorami ciągłymi.

świeca młot  W małym teście świecy typu młot, otwarcie i zamknięcie jest w górnej połowie słupka, podczas gdy cena w tym okresie znacznie spadła.

W przypadku tej świecy kolor nie ma znaczenia: chodzi o to, że pomimo silnej presji spadkowej, sprzedawcy nie nadążali za trendem spadkowym. Dla dobrego krótkiego testu lub młota, moment otwarcia i zamknięcia musi znajdować się w górnej 1/3 słupka.

Ruch spadkowy został zatrzymany i istnieje duża szansa, że więcej kupujących będzie zainteresowanych: cena będzie wtedy nadal rosnąć.

Formacja byczego objęcia (ang. Bullish engulfing bar)

forex bullish engulfing bar Formacja byczego objęcia wskazuje na wyraźny ruch trendu. Możesz zobaczyć, jak początkowy ruch spadający jest hamowany i jak nabywcy zarabiają na momentum.

Zmiana ta jest widoczna na dwóch słupkach, przy czym pierwszy słupek oznacza ruch spadający. Obok słupka możemy zauważyć świece, w którym ruch spadający jest odrzucony. Drugi słupek musi pochłaniać cały słupek. Słupek musi się również zamykać przy górnej części. Ruch jest silniejszy, gdy świeca jest duża.

W takim przypadku widać wyraźnie, że sprzedający, którzy kiedyś stanowili większość, są pokonani przez kupujących, którzy teraz dominują.

W niektórych przypadkach, po wielu mniejszych japońskich świecach może pojawić się również formacja niedźwiedziego objęcia.

Bycze tory kolejowe (ang. Bullish Train Tracks)

bycze tory kolejowe Tory kolejowe składają się z 2 słupków. Można natknąć zarówno na bycze jak i niedźwiedzie tory kolejowe świecy japońskiej. Na zdjęciu możesz zobaczyć byczy tor kolejowy, w którym ruch w górę jest zmniejszony.

Bycze tory kolejowe można porównać z niskim testem (ang. low test). W przypadku byczych torów kolejowych wzór ten jest jednak rozłożony na dwie świece. W przypadku toru kolejowego ważne jest, aby słupki były w przybliżeniu symetryczne względem siebie i aby wysokie i niskie były w przybliżeniu równe sobie. Kiedy połączysz słupki, to utworzą one słupek low-test. Przy tej formacji istnieje duża szansa, że cena będzie następnie ciągle rosnąć.

Formacja przenikania (ang. Piercing line)

formacja przenikania bycza świeca japońska Ten wzór świecy składa się z dwóch słupków. Możesz zobaczyć, jak po jednym długim czerwonym świeczniku następuje długi zielony świecznik.

W większości przypadków widać dużą różnicę między kursem zamknięcia pierwszego świecznika a kursem otwarcia drugiego. Moment zamknięcia drugiego słupka musi być wyższy niż połowa korpusu pierwszego słupka.

Ta kombinacja pokazuje silną presję ze strony kupujących. Cena została podniesiona powyżej średniej ceny z dnia poprzedniego.

Gwiazda poranna (ang. Morning star)

Nie wszystkie wzory świec japońskich składają się z dwóch świec. Wzór porannej gwiazdy jest wzorem świecowym, który składa się z trzech świec.

Pierwszy świeca jest długą czerwoną świecą. Po nim występuje świeca o krótkim korpusie. Trzecia świeca jest długą, zieloną świecą.

Środkową świecę nazywamy gwiazdą. Korpus tej świecy nie pokrywa się z pierwszą i ostatnią świecą. Jest to wyraźny wzór, który wskazuje, że kupujących jest więcej od sprzedających.

gwiazda poranna

Trzech białych żołnierzy

trzech białych żołnierzy Ostatnim byczym wzorem świecy, o którym będziemy rozmawiać, jest wzór określany mianem trzech białych żołnierzy (ang. three white soldiers). Ten wzór składa się z trzech świecy zamiast dwóch.

W przypadku tego wzoru, możemy zobaczyć trzy zielone świece z małym cieniem świecy. Te trzy świece otwierają się za każdym razem wyższe w porównaniu z poprzednimi świecami.

Ta kombinacja świec jest silnym sygnałem, aby dokonać zakupu i pokazuje, że tutaj kupujący znacznie przeważają.

Świece japońskie wskazujące trend spadkowy

Te świece japońskie wskazują na tendencję spadkową lub niedźwiedzią. Taka sytuacja może być atrakcyjna, aby dokonać sprzedaży. Tutaj omawiamy następujące niedźwiedzie świece: wysoki test, formacja niedźwiedziego objęcia, niedźwiedzie tory kolejowe, gwiazda wieczorna, trzy czarne kruki, oraz zasłona ciemnej chmury.

Wysoki test lub odwrócony młot

wysokitest Odwrotny młot lub wysoki test jest odwrotną formą niż niski test, lub młot. Ta świeca jest również nazywana wiszącym człowiekiem (ang. hanging man). W wysokim teście, otwarcie i zamknięcie jest w dolnej połowie słupka, podczas gdy cena w tym okresie znacznie wzrosła.

Kolor nie ma tutaj znaczenia: chodzi o to, że pomimo silnej presji wzrostowej, nabywcy nie zdołali nadążyć za trendem wzrostowym. Do wykonania dobrego wysokiego testu, moment otwarcia i zamknięcia musi znajdować się w dolnej 1/3 części słupka.

Ruch w górę został zatrzymany i istnieje duża szansa, że dołączy więcej osób sprzedających: cena będzie wtedy dalej spadać.

Formacja niedźwiedziego objęcia

Formacja niedźwiedziego objęcia W Formacji Niedźwiedziego objęcia (ang. Bearish Engulfing bar) można zaobserwować, że sprzedających jest więcej od kupujących. Po tym cena najprawdopodobniej spadnie. Zobaczysz wtedy mniejszy rosnący słupek, a następnie duży słupek spadający.

Pierwsza świeca posiada mały zielony korpus, po którym następuje dłuższa czerwona świeca. Siła formacji niedźwiedziego objęcia wzrasta, gdy druga świeca osiągnie niższą wartość. Formacja niedźwiedziego objęcia może być wyraźnym wskaźnikiem odwrócenia ogólnego ruchu na rynku.

Formacja niedźwiedziego objęcia jest odpowiednikiem formacja byczego objęcia.

Niedźwiedzie tory kolejowe

tory kolejowe forex Na zdjęciu możesz zobaczyć niedźwiedzie tory kolejowe, w którym odrzucany jest ruch wzrastający.

Niedźwiedzie tory kolejowe są porównywalne z wysokim testem, ale rozłożony na dwie oddzielne świece. W przypadku toru kolejowego to ważne jest, aby słupki były dość symetryczne względem siebie i aby wysokie i niski próg był w przybliżeniu równy sobie.

Kiedy połączysz słupki, to utworzą one słupek wysokiego testu. Dzięki temu wzorcowi istnieje duża szansa, że cena będzie dalej spadać.

Gwiazda wieczorna

Gwiazda wieczorna jest porównywalna do byczej gwiazdy porannej. Ten wzór świecy również składa się z trzech świec.

W tym przypadku środkowa świeca japońska znajduje się między dużą zieloną i czerwoną świecą.

Ten wzór pokazuje wyraźne odwrócenie, w którym sprzedający przeważają nad kupującymi. Jeśli sytuacja na to pozwala, to w tym momencie możesz złożyć zlecenie sprzedaży.

Gwiazda wieczorna

Trzy czarne kruki

trzy czarne krukiTen wzór jest odwrotną wersją trzech białych żołnierzy. Ten wzór świec także składa się z trzech świec.

W przypadku tego wzoru możesz zobaczyć trzy kolejne czerwone świece z krótkim lub nieobecnym cieniem świecy. Każda nowa świeca otwiera się po cenie porównywalnej do poprzedniej, aczkolwiek siła osób sprzedających spycha cenę bardziej w dół.

Ta formacja może być wyraźnym znakiem, że zaczyna się trend spadkowy. Wówczas interesujące może być złożenie zlecenia krótkiej sprzedaży.

Zasłona ciemnej chmury

zasłona ciemnej chmury Wzór świecy zasłona ciemnej chmury jest odpowiednikiem byczej formacji przenikania. Tytuł został odpowiednio dobrany do tego wzoru: czerwona świeca przenosi ciemną chmurę nad optymizmem dnia poprzedniego.

Ten wzór świecy japońskiej składa się z dwóch świec. Najpierw masz dużą zieloną świecę, która pokazuje gwałtowny wzrost. Po niej następuje czerwona świeca, która początkowo otwiera się wyżej niż zielona świeca, ale zamyka się poniżej środka zielonej świecy japońskiej.

Ten wzór wyraźnie pokazuje, że wzrost cen nie może być dłużej utrzymany. Osoby sprzedające wygrywają z kupującymi, a cena wykazuje wyraźny spadek. Może to być dobry moment na złożenie zlecenia sprzedaży.

Świece japońskie wskazujące niezdecydowanie

Czasami nie ma widocznego wyraźnego trendu. Świece w tej sekcji mogą wskazywać na wystąpienie niezdecydowania na rynku. W takim przypadku jest prawdopodobne, że rynek będzie nadal poruszał się w tym samym kierunku, jednak czasami cena może również nagle gwałtownie wybuchnąć w przeciwnym kierunku.

Formacje inside bar

Forex inside barFormacje inside bar są słupkami, które mieszczą się w wysokim i niskim poziomie poprzedniego słupka. Inside bar często wskazują na pewien stopień niezdecydowania: nikt nie wie, w którym kierunku będzie się rozwijać cena. Kolor słupków nie ma w tym przypadku konkretnego znaczenia. Po formacji inside bar można spodziewać się silnego ruchu w górę lub w dół.

Czasami występuje także podwójny inside bar. W takim przypadku na rynku występuje jeszcze większy stopień niezdecydowania. Kupujący i sprzedający nie mogli doprowadzić do dalszego obniżenia lub podwyższenia ceny, więc w tej chwili cena nie rozwija się w wyraźnym kierunku. Można się wtedy spodziewać silnego wybuchu. Po lewej stronie widzimy przykład podwójnego inside bar

Świece doji

Forex świece dojiKiedy świece Doji są otwarte i zamknięte, to są prawie symetryczne, podczas gdy ich cena poszła zarówno w górę jak i w dół. Wskazuje to na wysoki stopień niezdecydowania, w którym walka pomiędzy kupującymi i sprzedającymi nie została jeszcze stoczona. W przypadku tego słupka kolor nie ma żadnego znaczenia.

Same w sobie świece Doji nie są dobrym powodem do otworzenia pozycji, dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji należy poczekać na nowe świece.

W połączeniu z byczą gwiazdą poranną lub niedźwiedzią gwiazdą wieczorną, świece Doji mogą być użyte do otwarcia inwestycji.

Formacja Spinning top

spinning topSpinning top jest również świecą japońską, który wskazuje na niezdecydowanie. Dzięki temu wzorowi zobaczysz mały korpus z dużym cieniem świecy. Nie ma tutaj wyraźnego ruchu ceny.

Możesz zauważyć, że w tym okresie zarówno kupujący, jak i sprzedający przyczynili się do znacznego wzrostu i spadku cen. Jednak nadal nie ma tutaj wyraźnego zwycięzcy: występuje okres odpoczynku.

Jak mogę korzystać ze świecy japońskich?

Ze świecy japońskich możesz korzystać prawie u każdego brokera. W tej części artykułu wyjaśnimy, w jaki sposób można dodawać świece japońskie do swojego wykresu.

Korzystanie ze świecy japońskich na Plus500

Plus500 jest brokerem bardzo przyjaznym dla użytkowników, na którym można handlować parami walutowymi i akcjami za pomocą kontraktów CFD. Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego brokera? Jeśli tak, to przeczytaj ten artykuł!

Kliknij przycisk, aby przełączyć między świecami/liniami w celu korzystania ze świec na Plus500.

candlesticks Plus500

Świece japońskie na MetaTrader

Domyślnie, MetaTrader wyświetla cenę w formie płynnej linii, jednak taka linia pokazuje niewiele informacji i dlatego rozsądnie jest zmienić to na świece japońskie. Można to zrobić w bardzo prosty sposób – wystarczy nacisnąć przycisk ze świecą japońską.

MetaTrader słupki OHLC

Wskazówka: poćwicz rozpoznawanie świecy japońskich

Poniżej znajduje się tabela świecy japońskich. Spróbuj zidentyfikować różne słupki, nazwać je i zastanowić się, co one w praktyce oznaczają. Dzięki takim ćwiczeniom nauczysz się coraz szybciej i dokładniej rozpoznawać świece oraz będziesz mógł przewidzieć cenę.

świece japońskie wykres1: niski test (ang. low test) 2: inside bar 3: Świece Doji 4: świece dojo 5: wysoki test (ang. high test) 6: tory kolejowe (ang. train tracks)

Świece japońskie lub cena akcji są dobrym wskaźnikiem oczekiwanego kolejnego ruchu cenowego. Jak możemy zaobserwować na przykładzie 1 (słaby niski test, prawie świeca Doji), świeca nigdy nie jest zdecydowana w jasno określonym kierunku. Przed otwarciem inwestycji koniecznie trzeba rozważyć warunki rynkowe. Przeczytaj dokładnie jak rozpoznać trend lub kontynuuj naukę w naszym kursie analizy technicznej!

Chcesz samemu poćwiczyć korzystanie ze świecy japońskich? Możesz to zrobić bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka! Pobierz bezpłatny inwestycyjny pakiet demonstracyjny  i ćwicz rozpoznawanie tych wzorów:

Jak możesz korzystać ze świecy do zajmowania pozycji?

Kiedy znajdziesz dobry moment na otwarcie inwestycji, to możesz skorzystać ze świecy, aby zaplanować swoją pozycję handlową. Pozycja zawsze składa się z dwóch ważnych elementów: punktu wejścia i stop loss, czyli automatycznego zamykania pozycji w celu ograniczenia strat. Punktem wejścia jest moment, w którym otwierasz inwestycję, a stop loss jest momentem, w którym przyjmujesz stratę, jeśli pozycja mimo to porusza się w przeciwnym kierunku.

W tym przykładzie, otworzymy pozycję opartą na świecy typu młot (ang. hammer). Cena pary walutowej spadła na jakiś czas i teraz dotyka silnego poziomu horyzontalnego. To właśnie tam tworzy się ta formacja, która może wskazywać, że cena będzie teraz rosnąć.

Następnie można zdecydować, że umieścisz punkt wejścia tuż nad świecą. Jeśli cena nieoczekiwanie przesunie się w innym kierunku, to uniemożliwisz otwarcie pozycji przynoszącej straty.

W tym samym czasie można umieścić automatyczne zamknięcie pozycji tuż pod świecą. Jeśli Twoja pozycja zostanie otwarta, a cena i tak zmieni się w przeciwnym kierunku, to zapobiegasz dalszemu wzrostowi Twoich strat.

Dzięki temu można zaplanować swoje inwestycje za pomocą świecy japońskiej. W ten sposób minimalizujesz potencjalne straty i maksymalizujesz potencjalny zarobek!

boarding candlesticks

Skąd pochodzą świece japońskie?

Świece japońskie mają bardzo bogatą historię. Na jego początki możemy się natknąć już w XVII wieku. Japończycy chcieli zwiększyć zyski ze sprzedaży ryżu. Świece pomagały analizować wzorce cenowe. Charles Down poszerzył tę koncepcję w 1900 roku i sprowadził to do tego poziomu, który znamy dzisiaj.

Świece japońskie w pełni skupiają się na „co”. Świece pokazują, co się dzieje, ale nie próbuj tego jakoś wytłumaczyć. Możesz więc używać świecy tylko do analizy technicznej. Aby przeprowadzić taką analizę, zakładamy, że poniższa lista cech jest prawdziwa:

 • Wszystkie informacje są wyświetlane w bieżącej cenie rynkowej.
 • Oczekiwania i emocje napędzają rynek.
 • Rynki stale się zmieniają.
 • Aktualna cena nie musi być wartością rzeczywistą ani wewnętrzną.

Dodatek: Słupki OHLC

OHLC bar Alternatywnym sposobem wyświetlania akcji cenowych są tzw. słupki OHLC. Słupki OHLC dostarczają informacji porównywalnych do świecy, inny jest tylko sam sposób prezentacji. W przypadku słupków OHLC, zagięcie po lewej stronie jest ceną, po której został otwarty okres, a zagięcie po prawej stronie jest ceną, po której okres się zakończył.

Autor

admin Avatar
O

Kiedy miałem 16 lat, potajemnie kupiłem swoje pierwsze akcje. Od tego "momentu, który przepełniał mnie dumą" zarządzam akcje.pl od ponad 10 lat. Moim celem jest edukowanie ludzi na temat wolności finansowej. Po tym, jak ukończyłem studia z zakresu administracji biznesowej i psychologii postanowiłem poświęcić cały swój czas na rozwój tej strony. Uwielbiam podróżować, więc pracuję z całego świata. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o akcje.pl! Jeśli masz jakieś pytania, to nie wahaj się i zostaw komentarz pod tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *