Stopy procentowe a rynek akcji

Wiele osób posiadających konto oszczędnościowe myśli, że zarobi duże pieniądze z oprocentowania. Niestety, taka jest prawda że wysokie oprocentowanie oszczędności rzadko jest powodem do świętowania przez inwestorów. Kiedy Bank Europejski ogłasza, że zbliża się wzrost stóp procentowych, to ceny akcji natychmiast spadają. Jak to jest możliwe?

Jaki ma wpływ oprocentowania na rynek akcji?

  • Wzrost stóp procentowych powoduje, że zaciąganie kredytów jest droższe.
  • W rezultacie, firmy i konsumenci wydają mniej pieniędzy.
  • To zmniejsza rentowność przedsiębiorstw.
  • W rezultacie ceny akcji będą spadać z wyższymi stopami procentowymi.
  • Wielu inwestorów przechodzi z akcji do obligacji.

Kiedy stopy procentowe rosną, pożyczanie pieniędzy staje się droższe

Kiedy stopy procentowe rosną, to zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorstwa muszą płacić więcej, aby pożyczyć pieniądze. Prawie wszystkie firmy pożyczają pieniądze od czasu do czasu tak robią, aby zainwestować lub osiągnąć większy zarobek. Konsumenci także regularnie pożyczają pieniądze, aby dokonać zakupów.

Firmy inwestują mniej

Duże firmy regularnie pożyczają pieniądze: robią to, ponieważ wierzą, że mogą na tym zarobić. Kiedy firma płaci siedem procent odsetek od pożyczki i osiąga na tym zysk w wysokości pięciu procent, to oznacza, że osiąga zysk ze swojej pożyczki.

Jednak przy wzroście stóp procentowych ta marża zysku maleje. Firmy wtedy pożyczają mniej pieniędzy, co zmniejsza inwestycje. Może to obniżyć dochodowość firmy.

odsetki_od_inwestycji

Spadek inwestycji przy wyższych stopach procentowych

Aktualne koszty finansowania

Rosnące stopy procentowe mają wpływ nie tylko na przyszłe inwestycje firmy. Mogą one również spowodować, że bieżące finansowanie firmy stanie się dużo droższe. Kiedy firma nagle staje w obliczu wyższych opłat odsetkowych, to rentowność firmy może znaleźć się pod natychmiastową presją.

Kiedy zysk na akcję spada, to wtedy akcjonariusze są bardziej skłonni do sprzedaży swoich akcji, co powoduje znaczny spadek ceny.

Inwestorzy i pożyczanie pieniędzy

Wielu inwestorów korzysta z pożyczonych pieniędzy w swoich portfelach. Możesz to zrobić za pomocą zastosowania dźwigni finansowej. Kiedy inwestorzy stosują dźwignię finansową, inwestują na depozycie zabezpieczającym. Następnie broker deponuje część inwestycji. Inwestor musi zapłacić odsetki, kiedy korzysta z dźwigni finansowej.

Przy wzroście stóp procentowych wzrasta koszt korzystania z marży. Sprawia to, że inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej staje się mniej atrakcyjne. Kiedy stopy procentowe gwałtownie rosną, inwestorzy z powodu paniki mogą nawet zdecydować się na sprzedaż swoich akcji. To może doprowadzić do gwałtownego spadku kursu akcji.

Ogólny spadek konsumpcji

W poprzednim akapicie ogólnie wspomnieliśmy, że gdy stopy procentowe przedsiębiorstwa wzrosną, to firmy będą inwestować mniej pieniędzy. Trzeba pamiętać, że pieniądze są potrzebne na duże ekspansje i innowacje.

Kiedy stopa procentowa tych inwestycji wzrośnie, to firmy odłożą w czasie lub całkowicie anulują mniej potrzebne inwestycje.

Spadek zatrudnienia

Bezpośrednią konsekwencją spadku liczby inwestycji jest to, że firmy wydają mniej pieniędzy. Kiedy firmy inwestują mniej, to zatrudnienie będzie spadać. Jakby nie patrzeć – będzie mniej projektów, na które potrzebni są pracujący ludzie. Mniejsze zatrudnienie z kolei prowadzi do mniejszych wydatkówm, a to prowadzi do spadku sprzedaży. W rezultacie rentowność sektora przedsiębiorstw dalej spada, powodując spadek cen akcji.

Droższe kredyty konsumenckie

Jednocześnie konsumenci będą wydawać mniej pieniędzy, ponieważ będą mogli kupować towary konsumpcyjne na kredyt po niższej cenie. Zmniejsza to również wydatki i w rezultacie przedsiębiorstwa będą sprzedawać mniej i osiągać słabsze wyniki. Może to również prowadzić do spadku cen akcji.

Inwestorzy wypłacają swoje pieniądze z rynku giełdowego

Inwestorzy zawsze szukają produktu inwestycyjnego, dzięki któremu mogą osiągnąć jak największy zarobek. W przypadku wyższego oprocentowania, zwrot z kont oszczędnościowych i pożyczek obligacyjnych jest wyższy. Jednocześnie inwestorzy wiedzą, że akcje mają mniejsze szanse powodzenia.

Akcje zawsze były produktami inwestycyjnymi postrzeganymi jako ryzykowne. Inwestorzy chcą być za to odpowiednio wynagrodzeni. Kiedy obligacje lub nawet tradycyjny rachunek oszczędnościowy staje się bardziej atrakcyjny, to coraz więcej inwestorów sprzedaje swoje akcje, w związku z czym ceny akcji mogą dalej spadać.

Co zrobić, kiedy stopa procentowa wzrośnie?

Kiedy stopa procentowa rośnie, to bardzo często ceny akcji spadają, a stopy zwrotu z rachunków oszczędnościowych i kredytów obligacyjnych rosną. Być może wtedy mądrze będzie wycofać część swoich pieniędzy z giełdy i wybrać jedną z tych mniej ryzykownych opcji.

Nawiasem mówiąc, można również wspaniale skorzystać na wzroście stóp procentowych, ponieważ na przykład istnieje możliwość krótkiej sprzedaży akcji za pomocą CFD. Otrzymasz wtedy pieniądze, gdy cena akcji spadnie.

Można także rozważyć szukanie okazji. Wyższa stopa procentowa nie musi być na stałe i w przyszłości firmy mogą osiągać lepsze wyniki. Kiedy chcesz kupić akcje, ważne jest, aby dokładnie zbadać, czy firma nie ma gigantycznych długów, od których płaci teraz dużo większe odsetki.

Jak mogę wykorzystać stopę , żeby przewidzieć recesję gospodarczą?

Możliwe jest również wykorzystanie stóp procentowych do przewidywania przyszłej recesji. Zazwyczaj oprocentowanie pożyczek krótkoterminowych jest niższe niż pożyczek długoterminowych. Inflacja powoduje spadek opłacalności kredytodawcy w dłuższym okresie. W wyniku inflacji ta sama kwota staje się w przyszłości mniej warta. Pożyczkodawca otrzymuje więc z powrotem mniejszą kwotę realnej wartości. Czasami jednak może dojść do odwrócenia krzywej oprocentowania.

Odwrotna krzywa stopa procentowa to sytuacja, kiedy krótkoterminowa stopa procentowa jest wyższa niż długoterminowa stopa procentowa. W przeszłości wskazywało to na początek nowej recesji. Kiedy tak się dzieje, atrakcyjne może być inwestowanie w obligacje krótkoterminowe, ponieważ stopy procentowe tych obligacji są wówczas wyższe. W tej sytuacji lepiej tymczasowo przestać interesować się akcjami.

odwrócona_krzywa_odsetkowa

Na Y możesz zobaczyć stopę procentową, a na X liczbę lat

Przyjrzyj się rzeczywistej stopie procentowej

Niezmiernie ważne jest, aby podczas analizowania sytuacji rynkowej przyjrzeć się dokładnie rzeczywistej stopie procentowej. To jak bardzo wzrasta rzeczywista stopa procentowa, zależy przede wszystkim od inflacji. Inflacja jest to zakres, w jakim wzrasta średni poziom cen. Kiedy inflacja wzrasta, to wartość takiej samej ilości pieniędzy maleje. Gdy inflacja jest wysoka, to rzeczywista stopa procentowa wzrasta w mniejszym stopniu. Wzrost stopy procentowej o 1% przy inflacji 1% jest silniejszy niż wzrost stopy procentowej o 1% przy inflacji 3%.

Wyższa stopa procentowa niekoniecznie musi mieć negatywny wpływ na rynek giełdowy. Kiedy gospodarka ma się dobrze, to stopy procentowe mogą nieco wzrosnąć, nie wywierając przy tym negatywnego wpływu na gospodarkę.

A co z obligacjami?

Cena tej samej obligacji spada wraz ze wzrostem stóp procentowych. Jakby nie patrzeć, obligacja o stałym oprocentowaniu 2% jest bardziej atrakcyjna, gdy oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych wynosi 1%, niż gdy oprocentowanie wynosi 3%.

W przypadku nowych obligacji stopy procentowe będą wyższe. Jeśli uważasz, że w przyszłości stopa procentowa ponownie spadnie, to może być to bardzo ciekawy moment na kupno tych obligacji.

Inwestowanie w nieruchomości

Wraz ze wzrostem stóp procentowych, inwestycje w nieruchomości mogą stać się mniej atrakcyjne, ponieważ wtedy również wzrastają koszty kredytu hipotecznego i przez to również mniej osób będzie mogło zaciągać kredyty hipoteczne. Zmniejsza to ilość osób, które chcą zakupić dom i w rezultacie ceny domów mogą drastycznie spaść.

Jak jest ustalana stopa procentowa?

Stopy procentowe w strefach ekonomicznych są silnie uzależnione od banków centralnych. Na przykład w Ameryce, to Fed lub Rezerwa Federalna ustalają stopy procentowe i zmieniają je regularnie, aby zapewnić, żeby nie było nadmiernej inflacji.

Gdy stopa procentową się zmienia, to otrzymanie pieniędzy staje się tańsze lub droższe i ma to silny wpływ na wzorzec wydatków w gospodarce.

Skutki wzrostu lub spadku stóp procentowych są często widoczne bezpośrednio na giełdzie. Rzeczywisty wpływ na gospodarkę można często zaobserwować dopiero rok później.

FED_bank_centralny_odsetki

Na powyższym wykresie możesz zobaczyć, jakie stopy procentowe Fed obliczył w określonym czasie

Które firmy czerpią najwięcej korzyści z niskich stóp procentowych?

Kiedy stopy procentowe są bardzo niskie, to zauważysz, że firmy, które wypłacają wysokie dywidendy, często odnoszą największe korzyści. Dobrym przykładem będzie firma Shell. Firmy, które muszą finansować wiele swoich działań z pożyczonych pieniędzy, również odnoszą korzyści z niskich stóp procentowych: np. firmy z branży nieruchomości.

Które przedsiębiorstwa zarabiają z wysokich stóp procentowych?

Niektóre akcje osiągają lepsze wyniki podczas wzrostu stóp procentowych i często są to akcje z sektora finansowego. Przykładowo banki mogą naliczać wyższe stopy procentowe za pożyczanie pieniędzy. Pozwala im to na osiągnięcie wyższego zysku, co jest oczywiście korzystne dla ceny akcji.

Oczekiwania są kluczem do sukcesu

Ostatecznie to właśnie oczekiwania decydują o większości wpływu zainteresowania na kurs akcji. Ceny akcji są określane przez grę podaży i popytu, a oczekiwania milionów inwestorów decydują o rozwoju kursu akcji.

Jeśli większość osób oczekuje, że Fed obniży stopy procentowe o 0,5%, ale zrobi to o 0,25%, to ceny akcji mogą nadal spadać. Ludzie już wcześniej kupowali akcje na podstawie takiego oczekiwania i są wtedy bardziej rozczarowani ograniczonym spadkiem i decydują się na sprzedaż swoich akcji.

Dlatego więc podczas inwestowania w akcje jest bardzo ważne, aby zawsze obserwować panujące nastroje.

Autor

admin Avatar
O

Kiedy miałem 16 lat, potajemnie kupiłem swoje pierwsze akcje. Od tego "momentu, który przepełniał mnie dumą" zarządzam akcje.pl od ponad 10 lat. Moim celem jest edukowanie ludzi na temat wolności finansowej. Po tym, jak ukończyłem studia z zakresu administracji biznesowej i psychologii postanowiłem poświęcić cały swój czas na rozwój tej strony. Uwielbiam podróżować, więc pracuję z całego świata. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o akcje.pl! Jeśli masz jakieś pytania, to nie wahaj się i zostaw komentarz pod tym artykułem.